Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Rezolucija NSRS povodom „Predloga za sveobuhvatno rešenje statusa Kosova“ specijalnog izaslanika Generalnog sekretara UN Martija Ahtisarija i nastavka pregovora o budućem statusu KiM 14. februar 2007. 18/07 PDF , DOC
Odluka o proglašenju Ustavnog Zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije 10. novembar 2006. 98/06 PDF , DOC
Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije 10. novembar 2006. 98/06 PDF , DOC
Ustav Republike Srbije 30. septembar 2006. 83/06 PDF , DOC
Odluka o proglašenju Ustava 30. septembar 2006. 98/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji 29. septembar 2006. 85/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006.godinu 29. septembar 2006. 85/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 29. septembar 2006. 85/06 PDF , DOC
Odluka povodom Izveštaja o radu državnog pregovaračkog Tima za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije 12. septembar 2006. 76/06 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja zakona o Policijskoj akademiji 19. jul 2006. 64/06 PDF , DOC
Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza. 19. jul 2006. 64/06 PDF , DOC
Zakon o slobodnim zonama 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Novinsko-izdavačke ustanove “Bratstvo” 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o ličnoj karti 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o deviznom poslovanju 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o platnom prometu 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o ratifikaciji ugovora o osnivanju energetske zajednice između EU i AL,BG,BIH,HR,BJRM,RCG,RUM,R. Srbije i Privremene misije UN na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 SB UN 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o finansiranju lokalne samouprave 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o radiodifuziji 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije R. Srbije nemačkoj finansijskoj organizaciji KFW po zaduženju JP “Elektroprivreda Srbije” ( Rehabilitacija HE Bajina Bašta) 14. jul 2006. 62/06 PDF , DOC
Odluka o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika Državne zajednice Srbija i Crna Gora 5. jun 2006. 48/06 PDF , DOC
Zakon o računovodstvu i reviziji 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakon o preuzimanju akcionarskih društava 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o uređenju sudova 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakon o arbitraži 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine 25. maj 2006. 47/06 PDF , DOC
Zakon o obuci sudija, javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca i sudijskih i tužilačkih pomoćnika 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakonik o krivičnom postupku 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakon o javnim skijalištima 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakon o investicionim fondovima 25. maj 2006. 46/06 PDF , DOC
Zakon o crkvama i verskim zajednicama 20. april 2006. 36/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o telekomunikacijama 20. april 2006. 36/06 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije RS Srbiji i Crnoj Gori po kreditu međunarodnog udruženja za razvoj ( Komponenta Srbija i Crna Gora-Projekat za Srbiju ) 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije RS SiCG po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnove deonice autoputa Beograd-Novi Sad 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije RS SiCG po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekata za poboljšanje stanja škola – SiCG 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom 17. april 2006. 33/06 DOC , PDF
Zakon o davanju kontragarancije RS Srbiji i Crnoj Gori po kreditu međunarodnog udruženja za razvoj ( Projekat konsolidacije naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji ) 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije RS Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Strukturno prilagođavanje privrede Republike Srbije ) 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije RS Nemačkoj fin org KFW po zaduženju JP „EPS“ za fin projekta za nabavku rudarske opreme za potrebe površinskog kopa „Tamnava-ZP“ 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o amnestiji 17. april 2006. 33/06 PDF , DOC
Zakon o ratifikaciji sporazuma između vlade RS i vlade RCG i vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj pomoći i saradnji u carinskim pitanjima 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o zadrugama 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o rehabilitaciji 17. april 2006. 33/06 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije RS Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru ) 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i i zgradnji 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije RS Srbiji i Crnoj Gori po kreditu međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije) 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije RS Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Kredit za razvoj privatnog i finansijskog sektora ) 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije RS Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Drugi kredit za strukturno prilagođavanje- Republika Srbija ) 17. april 2006. 34/06 PDF , DOC
Zakon o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2006. godini 22. decembar 2005. 115/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana 22. decembar 2005. 115/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije R. Srbije SCG po zajmu Evropske investicione banke (Projekat sveobuhvatne rehabilitacije infrastrukture kontrole letenja-SCG) 22. decembar 2005. 115/05 PDF , DOC
Zakon o hipoteci 22. decembar 2005. 115/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuna Zakona o javnom dugu R. Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada 22. decembar 2005. 115/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 22. decembar 2005. 115/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnom dugu R.Srbije po osnovu preuzimanja obaveza republičkog fonda za PIO zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada 22. decembar 2005. 115/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 22. decembar 2005. 115/05 PDF , DOC
Zakon o inovacionoj delatnosti 8. decembar 2005. 110/05 PDF , DOC
Zakon o Srpskoj enciklopediji 8. decembar 2005. 110/5 PDF , DOC
Zakon o Rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti 8. decembar 2005. 110/05 PDF , DOC
Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti 8. decembar 2005. 110/05 PDF , DOC
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 28. novembar 2005. 107/05 PDF , DOC
Zakon o zdravstvenom osiguranju 28. novembar 2005. 107/05 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu 28. novembar 2005. 106/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa 28. novembar 2005. 107/05 PDF , DOC
Zakon o bankama 28. novembar 2005. 107/05 PDF , DOC
Zakon o Crvenom krstu Srbije 28. novembar 2005. 107/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije 28. novembar 2005. 107/05 PDF , DOC
Zakon o komorama zdravstvenih radnika 28. novembar 2005. 107/05 PDF , DOC
Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga psihotropnih supstanci 28. novembar 2005. 107/05 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju pranja novca 28. novembar 2005. 107/05 PDF , DOC
Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o mandatu za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije 21. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o uređenju sudova 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o sudijama 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju dopinga u sportu 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o državnoj revizorskoj instituciji 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o duvanu 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o policiji 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o prekršajima 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakon o javnim putevima 14. novembar 2005. 101/05 PDF , DOC
Zakona o veterinarstvu 20. oktobar 2005. 91/05 PDF , DOC
Zakona o izmeni zakona o prevozu u drumskom saobraćaju 20. oktobar 2005. 91/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Krivični zakonik 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Zakon o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Zakon o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Zakon o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Zakon o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika-zaposlenih 29. septembar 2005. 85/05 PDF , DOC
Zakon o cenama 16. septembar 2005. 79/05 PDF , DOC
Zakon o zaštiti potrošača 16. septembar 2005. 79/05 PDF , DOC
Zakon o zaštiti konkurencije 16. septembar 2005. 79/05 PDF , DOC
Zakon o Zaštitniku građana 16. septembar 2005. 79/05 PDF , DOC
Zakon o oglašavanju 16. septembar 2005. 79/05 PDF , DOC
Zakon o državnoj upravi 16. septembar 2005. 79/05 PDF , DOC
Zakon o državnim službenicima 16. septembar 2005. 79/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o radiodifuziji 30. avgust 2005. 76/05 PDF , DOC
Zakon o visokom obrazovanju 30. avgust 2005. 76/05 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa 25. avgust 2005. 74/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 21. jul 2005. 66/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Budžetu Republike Srbije za 2005. godinu 21. jul 2005. 66/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o osiguranju depozita 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta evropskih puteva B – Srbija i Crna Gora 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica) 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izdavanju doplatne poštanske marke 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje projekta obnove Elektroprivrede Srbije 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 15. jul 2005. 61/05 DOC , PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o Visokom savetu pravosuđa 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o registraciji privrednih subjekata 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP ``Elektroprivreda Srbije`` kod nemačke finansijske organizacije KFB 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o Agenciji za osiguranje depozita 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o Carinskoj tarifi 15. jul 2005. 62/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta hitne sanacije saobraćaja 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove železnica 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o javnom informisanju 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o garancijskom fondu 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Republičkim administrativnim taksama 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Buduća modernizacija i unapređenje sistama za upravljanje vazdušnim saobraćajem) 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o javnom dugu 15. jul 2005. 61/05 PDF , DOC
Zakon o Vladi 22. jun 2005. PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 2. jun 2005. 46/05 PDF , DOC
Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita,odnosno zajmova 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon o turizmu 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon za sprovođenje Amandmana I i II na Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora 30. maj 2005. -/- PDF , DOC
Zakon o semenu 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Srbije i Evropske zajednice 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Amandmani na Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora 30. maj 2005. -/- PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata 30. maj 2005. 45/05 PDF , DOC
Zakon o radu 15. mart 2005. 24/05 PDF , DOC
Zakon o poštanskim uslugama 24. februar 2005. 18/05 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj 24. februar 2005. 18/05 PDF , DOC
Zakon o železnici 24. februar 2005. 18/05 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala 24. februar 2005. 18/05 PDF , DOC
Porodični zakon 24. februar 2005. 18/05 PDF , DOC
Zakon o javnim agencijama 24. februar 2005. 18/05 PDF , DOC
Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja 24. februar 2005. 18/05 PDF , DOC
Zakon o posredovanju - medijaciji 24. februar 2005. 18/05 PDF , DOC
Zakon o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore 24. decembar 2004. 137/04 PDF , DOC
Zakon o preuzimanju nadležnosti vojnih sudova, vojnih tužilaštava i Vojnog pravobranilaštva 24. decembar 2004. 137/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica 24. decembar 2004. 137/04 PDF , DOC
Zakon o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o zaštiti životne sredine 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o elektronskom potpisu 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o državljanstvu Republike Srbije 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja pojedinih zakona 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o agenciji za privatizaciju 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o fiskalnim kasama 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o izdavanju publikacija 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća 21. decembar 2004. 135/04 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu 19. novembar 2004. 127/04 PDF , DOC
Zakon o parničnom postupku 15. novembar 2004. 125/04 PDF , DOC
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova 15. novembar 2004. 125/04 PDF , DOC
Zakon o izvršnom postupku 15. novembar 2004. 125/04 PDF , DOC
Zakon o privrednim društvima 15. novembar 2004. 125/04 PDF , DOC
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 15. novembar 2004. 125/04 PDF , DOC
Zakon o sanitarnom nadzoru 15. novembar 2004. 125/04 PDF , DOC
Zakon o socijalno-ekonomskom savetu 15. novembar 2004. 125/04 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove grada Beograda 2. novembar 2004. 120/04 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom 2. novembar 2004. 120/04 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta gradskog vodovoda - Srbija 2. novembar 2004. 120/04 PDF , DOC
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 2. novembar 2004. 120/04 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove energetskog sektora u Republici Srbiji 2. novembar 2004. 120/04 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje urgentnog projekta zdravstva 2. novembar 2004. 120/04 PDF , DOC
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EPS, projekat II) 2. novembar 2004. 120/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu 19. oktobar 2004. 115/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji 24. avgust 2004. 97/04 PDF , DOC
Zakon o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju o restrukturiranju duga po NFA i TDFA između Republike Srbije i Međunarodnog koordinacionog komiteta 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o stečajnom postupku 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o igrama na sreću 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o energetici 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV) 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o porezu na promet 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima 23. jul 2004. 84/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 28. maj 2004. 58/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 28. maj 2004. 58/04 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o registraciji privrednih subjekata 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o Agenciji za privredne registre 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o osiguranju 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama 21. maj 2004. 55/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o sudijama 22. april 2004. 44/04 PDF , DOC
Zakon o Javnom tužilaštvu 22. april 2004. 44/04 PDF , DOC
Zakon o Visokom savetu pravosuđa 22. april 2004. 44/04 PDF , DOC
Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj 20. april 2004. 43/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o garancijskom fondu 20. april 2004. 43/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije 20. april 2004. 43/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara 20. april 2004. 43/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 20. april 2004. 43/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu 20. april 2004. 43/04 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija 20. april 2004. 43/04 PDF , DOC
Zakon o pravima optuženog u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala i članova njegove porodice 30. mart 2004. 35/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima 23. mart 2004. 33/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi 23. mart 2004. 33/04 PDF , DOC
Zakon o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini 23. mart 2004. 33/04 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu 23. mart 2004. 33/04 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o porezu na fond zarada 23. mart 2004. 33/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o uređenju sudova 17. mart 2004. 29/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o sudijama 17. mart 2004. 29/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala 17. mart 2004. 29/04 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o sudskim taksama 17. mart 2004. 29/04 PDF , DOC
Zakon o ministarstvima 26. februar 2004. 19/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o izboru predsednika Republike 25. februar 2004. 18/04 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike 25. februar 2004. 18/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika 25. februar 2004. 18/04 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore 9. februar 2004. 12/04 PDF , DOC