x
Preuzmite aplikaciju za praćenje prenosa i arhive aktivnosti Narodne skupštine. Preuzmite sa Android store Preuzmite sa Apple Store
Utorak, 9. februar 2016. Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini | Sreda, 10. februar 2016. 59. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu | Sreda, 10. februar 2016. Sastanak Ženske parlamentarne mreže i Incest Trauma Centra | Sreda, 10. februar 2016. 52. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove | Sreda, 10. februar 2016. Potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić razgovarao sa delegacijom Svetske jevrejske organizacije za restituciju | Četvrtak, 11. februar 2016. 38. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva | Četvrtak, 11. februar 2016. Drugi sastanak Radne grupe za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici | Četvrtak, 11. februar 2016. 175. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo | Četvrtak, 11. februar 2016. 15. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu | Četvrtak, 11. februar 2016. 176. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo | Četvrtak, 11. februar 2016. Ženska parlamentarna mreža sa predstavnicima državnih institucija i civilnog sektora o Predlogu zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca | Četvrtak, 11. februar 2016. Deveta sednica Odbora za prava deteta | Četvrtak, 11. februar 2016. 45. sednica Odbora za kulturu i informisanje | Petak, 12. februar 2016. Učešće člana Odbora za spoljne poslove na parlamentarnom seminaru o Evropskoj bezbednosti | Petak, 12. februar 2016. 60. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu | Petak, 12. februar 2016. 52. sednica Odbora za spoljne poslove | Petak, 12. februar 2016. 177. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo |

177. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Petak, 12. februar 2016. | Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 12. februara razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i amandmane na Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika.

Više dokumenata