Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o javnim medijskim servisima 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o elektronskim medijima 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o javnom informisanju i medijima 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o privatizaciji 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji 18. jul 2014. 75-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 18. jul 2014. 75-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 18. jul 2014. 75-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 3. jul 2014. 68-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji 29. jun 2014. 66-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 19. jun 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 19. jun 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Rehabilitacija i bezbednost puteva” 19. jun 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama 13. jun 2014. 62-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama 13. jun 2014. 62-14 PDF , DOC
Zakon o zaštiti potrošača 13. jun 2014. 62-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama 13. jun 2014. 62-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 30. maj 2014. 57-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 30. maj 2014. 57-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A” između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) kao zajmodavca u vezi sa zajmom u iznosu od 1.000.000.000 američkih dolara 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Amandmana na član 20. stav 1. Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje Razvoja sistema za navodnjavanje - I faza 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o pravobranilaštvu 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o privatizaciji 12. maj 2014. 51-14 PDF , DOC
Zakon o ministarstvima 26. april 2014. 44-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o Vladi 26. april 2014. 44-14 PDF , DOC