Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat "Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save" 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 27. februar 2023. 2/23MU PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke 27. februar 2023. 2/23MU PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 27. februar 2023. 17/23 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obnova teretnog voznog parka Srbije) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa - okvirnom programu za istraživanje i inovacije 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ -programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o Visokom savetu tužilaštva 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o Ustavnom sudu 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o sudijama 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o uređenju sudova 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o javnom tužilaštvu 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o Visokom savetu sudstva 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna banka A.D. Beograd i AIK banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu na osnovu korišćenja sredstava stendbaj aranžmana (Stand-by Arrangement) odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda od 19. decembra 2022. godine 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu 9. decembar 2022. 138/22 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu 9. decembar 2022. 138/22 PDF
Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (Dunavska magistrala) 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnisti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu 10. novembar 2022. 125/22 PDF
Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć 10. novembar 2022. 125/22 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 10. novembar 2022. 125/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije 10. novembar 2022. 4/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao Aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA, kao Agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1 od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2 od 20. oktobra 2022. godine 10. novembar 2022. 4/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program "Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)" 10. novembar 2022. 4/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima 22. oktobar 2022. 116/22 PDF , DOC