Doneti akti

Naziv Datum Vrsta akta Preuzmi
Odluka o izboru zamenika javnih tužilaca 27. februar 2012. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelaconih sudova 27. februar 2012. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2012. godinu 26. decembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finasijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2011. godinu 26. decembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 5. decembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Državnog veća tužilaca iz reda advokata 5. decembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o potvrđivanju Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2011. godinu 22. novembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 22. novembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije članu Komisije za hartije od vrednosti 22. novembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Komisije za hartije od vrednosti 22. novembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. novembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje 18. oktobar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2011. godinu 18. oktobar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu 18. oktobar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija 26. septembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o naknadi za rad u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje 26. septembar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o naknadi za rad u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta 26. septembar 2011. Odluka PDF , DOC
Deklaracija Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini 31. jul 2011. Deklaracija PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije 28. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova komisije za hartije od vrednosti 14. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 14. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 14. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Zаključci o Redovnom godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2010. godinu 14. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 5. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija 5. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o organizaciji i radu službe Narodne skupštine 5. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o izboru zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 5. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 5. jul 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 25. maj 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije članu Komisije za hartije od vrednosti 25. maj 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 25. maj 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za kulturu 25. maj 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog prosvetnog saveta 25. maj 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 25. maj 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija NSRS u međunarodnim parlamentarnim institucijama 5. maj 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru tri člana Saveta Republičke Radiodifuzne Agencije 5. maj 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za elektronske komunikacije 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru izbornih članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o programu zvanične statistike u periodu od 2011. do 2015. godine 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika članova Odbora Narodne skupštine 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Agencije za borbu protiv korupcije 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija NSRS u međunardonim parlamentarnim institucijama 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Republičke radiodifuzne Agencije 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Zdravstvenog saveta Srbije 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Fiskalnog saveta 31. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Vlade 14. mart 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2011.godine 28. februar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Narodne skupštine 28. februar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2011. godine 28. februar 2011. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 29. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 29. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije zamenika Zaštitnika građana 29. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 29. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta 29. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 29. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje 29. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta 29. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka 15. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija NSRS u međunarodnim parlamentarnim institucijama 15. decembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnost ... Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2010.godinu 30. novembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 30. novembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnost ... Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2010.godinu 30. novembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutršnjem uređenju i sistematizaciji... Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 23. novembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o Planu razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije 23. novembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o obrazovanju i radu Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 23. novembar 2010. Odluka PDF , DOC
Deklaracija Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina učinjenih nad pripadnicima srpskog naroda i građanima Srbije 14. oktobar 2010. Deklaracija PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 12. oktobar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Komisije za zaštitu konkurencije 12. oktobar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije 12. oktobar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 30. septembar 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije 28. jul 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 28. jul 2010. Odluka PDF , DOC
Poslovnik Narodne skupštine 28. jul 2010. Poslovnik PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije 28. jul 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije guvernera Narodne banke Srbije 28. jul 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti 28. jul 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva 28. jul 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 28. jul 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o nastavku aktivnosti Republike Srbije u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije 26. jul 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije Ustavnog suda 1. jul 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2010. godini 29. jun 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2010. godini 29. jun 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama 26. maj 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. maj 2010. Odluka PDF , HTM
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. maj 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 5. maj 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine 5. maj 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga zakona ... po prijavama o nestanku novorođene dece iz porodilišta 5. maj 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine 5. maj 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju stare i retke knjige od izuzetnog značaja 5. maj 2010. Odluka PDF , DOC
Deklaracija Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina u Srebrenici 31. mart 2010. Deklaracija PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine 23. mart 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 23. mart 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije 23. mart 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju funkcije člana Zdravstvenog saveta Republike Srbije 23. mart 2010. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 29. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti 29. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 29. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju javnog tužioca 29. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 29. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti javnog tužioca 29. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije 29. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda 29. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2010.godinu 21. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2010.godinu 21. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2010.godinu 21. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije 11. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 11. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije 11. decembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Republičkog javnog tužioca 30. novembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda 30. novembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Tužilaca u Tužilaštva posebne nadležnosti 30. novembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Javnih tužilaca u Viša javna tužilaštva 30. novembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Javnih tužilaca za Apelaciona javna tužilaštva 30. novembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Javnih tužilaca u Osnovna javna tužilaštva 30. novembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Predlog Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine 30. novembar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. oktobar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana prvog sastava Saveta sudstva 26. oktobar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Strategije odbrane Republike Srbije 26. oktobar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 26. oktobar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije 26. oktobar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 26. oktobar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 26. oktobar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Republičke agencije za poštanske usluge 26. oktobar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika, članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 8. jul 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću profesionalnih pripadnika sanitetske službe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije... 9. jun 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije 29. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 29. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 29. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti zamenika javnog tužioca 29. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti javnog tužioca 13. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 13. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 13. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana prvog sastava Visokog saveta sudstva 13. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti 13. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti 13. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti zamenika javnog tužioca 13. maj 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2009. g. 29. april 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana RZZO za 2009. godinu 29. april 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2009. godinu 29. april 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Prvog sastava Visokog saaveta sudstva 30. mart 2009. Odluka HTM , DOC
Odluka o izboru članova Prvog sastava Državnog veća tužilaca 30. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Saveta Narodne banke Srbije 26. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveza 26. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Zdravstvenog saveta Srbije 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije članu Saveta Državne revizorske institucije 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Državne revizorske institucije 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog prosvetnog saveta 18. mart 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije 17. februar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 2. februar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 2. februar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Poslovnik Državne revizorske institucije 23. januar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na akta Poverenika za informacije od javnog značaja 23. januar 2009. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu 29. decembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2009.godinu 29. decembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2009.godinu 29. decembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 29. decembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti zamenika javnog tužioca 29. decembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 29. decembar 2008. Odluka PDF , DOC
Drugi međuparlamentarni sastanak Beograd 25-26. novembar zajedničko saopštenje predsedavajućih delegacija 26. novembar 2008. Izveštaj PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 5. novembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 5. novembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 5. novembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje... 4. novembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2008. godinu 4. novembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje... 4. novembar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika Zaštitnika građana 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju dužnosti predsednika suda 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku javnotužilačke dužnosti 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Narodne banke Srbije 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju zamenika Republičkog javnog tužioca 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije članu Saveta Narodne banke Srbije 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju javnog tužioca 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti predsednika suda 7. oktobar 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 7. jul 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije 4. jul 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 4. jul 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine Republike Srbije 4. jul 2008. Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 4. jul 2008. Odluka PDF , DOC