Javne nabavke

Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
Održavanje mail servera sa uslugom online zaštite mail-ova i podrške Microsoft programu (JN 12/20) 29. oktobar 2020. do 10.00 časova
Izrada softverske aplikacije za optimizaciju poslovnih procesa i komunikacija (JN 14/20) 5. oktobar 2020. do 10.00 časova
Nabavka, isporuka i montaža split klima sistema (JNMV 10/20) 30. jul 2020. do 10.00 časova
Osiguranje imovine i lica u Narodnoj skupštini Republike Srbije (JNMV 11/20) 20. jul 2020. do 10.00 časova
Usluge pranja i održavanja tekstilnih i podnih obloga i mermernih podova u izvođenju specijalizovanih servisa (JN 9/20) 6. jul 2020. do 10.00 časova
Usluge pranja prozora i zavesa u izvođenju specijalizovanih servisa (JNMV 6/20) 15. jun 2020. do 10.00 časova
Usluge rezervacije i posredovanja u obezbeđivanju avio karata i hotelskog smeštaja na službenom putu u inostranstvu i hotelskog smeštaja i prevoza u zemlji i održavanja međunarodnih konferencija, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 8/20) 3. jul 2020. do 10.00 časova
Održavanje i popravka štampača i MF uređaja (JN 7/20) 2. jul 2020. do 10.00 časova
Održavanje aplikacije za automatizaciju poslova arhive sa inoviranjem implementiranog softverskog rešenja (JN 1/20) 8. jun 2020. do 10.00 časova
Održavanje konferencijskog sistema (JN 5/20) 22. jun 2020. do 10.00 časova
Nabavka IT opreme, alata i sitnog inventara (JNMV 4/20) 27. maj 2020. do 10.00 časova
Aktivna mrežna oprema (JNMV 3/20) 26. maj 2020. do 10.00 časova
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 2/20) 26. maj 2020. do 10.00 časova
Servisiranje sistema automatske dojave i gašenja požara u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13 (JNMV 48/19) 20. decembar 2019. do 10.00 časova
Servisiranje sistema automatske dojave i gašenja požara u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 47/19) 2. decembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka programskih paketa i modula za kontrolu audio-video sistema (JNMV 46/19) 18. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka mikrofonskog sistema (JNMV 45/19) 18. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka video sistema za prenos sednica putem interneta (JNMV 44/19) 18. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka infrastrukturne opreme za delegatski sistem (JNMV 43/19) 15. novembar 2019. do 10.00 časova
Nadogradnja i zamena postojećeg audio sistema (JNMV 42/19) 15. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka potrošnog materijala za održavanje objekata Narodne skupštine Republike Srbije (JN 41/19) 6. decembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka podrške Microsoft programu (JNMV 40/19) 12. novembar 2019. do 10.00 časova
Tekuće i interventno održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JN 39/19) 3. decembar 2019. do 10.00 časova
Tekuće i interventno održavanje i servisiranje postojećih klima sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JN 38/19) 3. decembar 2019. do 10.00 časova
Održavanje doradnih knjigovezačkih mašina i knjigovezačkih noževa sa obezbeđivanjem rezervnih delova i delova potrošnog karaktera (JN 37/19) 2. decembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka hartije (JN 36/19) 14. novembar 2019. do 10.00 časova
Usluga outsourcinga fotokopir aparata (JN 34/19) 5. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka potrošnog materijala za štamparske mašine (JN 35/19) 4. novembar 2019. do 10.00 časova
Implementacija GDPR-a (zaštita podataka o ličnosti) (JN 33/19) 25. oktobar 2019. do 10.00 časova
Implementacija standarda ISO 27001 (JNMV 32/19) 20. septembar 2019. do 10.00 časova
Održavanja mail servera sa uslugom online zaštite elektronske pošte (JN 31/19) 27. septembar 2019. do 10.00 časova
Zamena centralnog UPS uređaja u DATA centru (JNMV 30/19) 26. avgust 2019. do 10.00 časova
Osiguranje imovine i lica u Narodnoj skupštini Republike Srbije (JNMV 28/19) 24. jul 2019. do 10.00 časova
Tekuće održavanje i servisiranje instalacija centralnog grejanja u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 27/19) 12. jul 2019. do 10.00 časova
Tekuće održavanje roletni, venecijanera i rolo platnenih zavesa (JNMV 25/19) 5. jul 2019. do 11.00 časova
Pranje prozora i zavesa u izvođenju specijalizovanih servisa, u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 24/19) 4. jul 2019. do 10.00 časova
Nabavka radova za sisteme klimatizacije (JN 26/19) 22. jul 2019. do 10.00 časova
Nabavka vakumsko ulagajućeg cantrag tornja DSC-10/60i za doradnu knjigovezačku mašinu DUPLO 600i sa mostom za povezivanje tornjeva (JNMV 23/19) 25. jun 2019. do 10.00 časova
Tekuće održavanje i servisiranje liftovskih postrojenja (JNMV 21/19) 14. jun 2019. do 10.00 časova
Održavanje konferencijskog sistema (JNMV 22/19) 3. jun 2019. do 11.00 časova
Održavanje mrežne opreme (JN 19/19) 21. jun 2019. do 10.00 časova
VoIP telefoni (JNMV 20/19) 30. maj 2019. do 10.00 časova
Zamena postojećih tehnički i ekološki dotrajalih split klima sistema u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 18/19) 28. maj 2019. do 10.00 časova
Pranje i održavanje tekstilnih i podnih obloga i mermernih podova u izvođenju specijalizovanih servisa, u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 14/19) 28. maj 2019. do 10.00 časova
Nabavka tipskog kancelarijskog nameštaja (JNMV 15/19) 24. maj 2019. do 10.00 časova
Оdržavanje IT opreme (JN 17/19) 18. jun 2019. do 10.00 časova
Тekuće održavanja postojećih split sistema u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije Srbije (JN 16/19) 17. jun 2019. do 10.00 časova
Održavanje štamparskih mašina iz programa „RISO“, sa obezbeđivanjem rezervnih delova i delova potrošnog karaktera (JNMV 13/19) 5. april 2019. do 10.00 časova
Aktivna mrežna oprema (JN 12/19) 15. april 2019. do 10.00 časova
Nabavka IT opreme, alata i sitnog inventara (JNMV 11/19) 25. mart 2019. do 10.00 časova