Biblioteka Narodne skupštine

Biblioteka Doma Narodne skupštine pripada grupi specijalnih, parlamentarnih biblioteka zatvorenog tipa.

Prostorije ove parlamentarne biblioteke su namenski projektovane u vreme kada je planirana izgradnja Narodne skupštine 1901. godine. Kada je završena gradnja, 1936. godine, konačno je i ozvaničen raspored, namena i naziv prostorija u kojima se i danas nalazi biblioteka i čitaonica (soba broj 17).

Fond biblioteke Narodne skupštine je formiran od fonda biblioteke Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, koja je 1918. godine (prilikom ujedinjenja) nasledila knjižni fond Biblioteke Narodne skupštine Kneževine i Kraljevine Srbije iz 1889. godine.Najstariji deo fonda su knjige koje su pripadale Ministarstvu unutrašnjih dela Kraljevine Srbije, a zatim Predsedništvu Ministarskog saveta, unutar koga se nalazio i Centralni pres biro sa knjižnicom.

Budžet i pravila rada skupštinske biblioteke prvi put su zvanično propisani u Zakonu o poslovnom redu u Narodnoj skupštini Kraljevine Srbije, od 1. novembra 1889. godine.

Prema Pregledu rada Narodne skupštine u II redovnom sazivu za 1909. godinu, od 1. oktobra 1909. do 12. juna 1910. godine,u sastavu Narodnog predstavništva nalazilesu se, pored ostalih prostorija, i biblioteka i čitaonica. U ovoj biblioteci čuvali su se svi skupštinski protokoli i stenografske beleške od početka skupštinskog rada pa sve do dana kada je štampan Pregled. Takođe, nalazili su se isvi zakoni, uredbe i zbornici, pored drugih knjiga, najviše iz oblasti pravnih i finansijskih nauka.

Dužnost bibliotekara u to vreme vršio je g. Dragiša Stojadinović, student prava.

Skupštinska zgrada toga vremena nalazila se na uglu ulica Kraljice Marije i Miloša Velikog, a zgrada u kojoj se nalazila biblioteka bila je odvojena od skupštinske zgrade, ali u istom dvorištu,i nije bila svojina Skupštine, već je „uzeta pod kiriju“.

Unutrašnjost današnje biblioteke u Domu Narodne skupštine rađena je u hrastovom duborezui po mišljenju mnogih predstavlja jedno od estetski najuspelijih ostvarenja u enterijeru skupštinskog zdanja. Za taj i takav izgled biblioteke pobrinuo se poznati beogradski stolar Dragoje Barac. Važno je napomenuti da su razni komadi nameštaja koji se nalaze u biblioteci autentični i vrlo upečatljivi. Nameštaj Narodne skupštine izradilo je više izvođača, među kojima je najviše bilo angažovano preduzeće – „Stolarija Progres“ iz Beograda. Slično nameštaju i rasveta je posebno projektovana, a autor projekta je bio arhitekta Nikolaj Krasnov. Prema njegovim projektima sva su rasvetna tela dekorativno modelovana i rađena u Zagrebu od bronze ili mesinga, prilagođena opštim stilskim odlikama enterijera.

Pored čitaonice, biblioteka je posedovala i takozvanu priručnu biblioteku koja je formirana 1964. godine od izvesnog broja naslova dnevne štampe, saveznih, republičkih i pokrajinskih službenih listova, kao i manjeg broja knjiga priručnog karaktera. Ta biblioteka se nalazila u Palati Srbija, na Novom Beogradu, na petom spratu – sobe 531 i 532. Krajem devedesetih godina prošlog veka, fond priručne biblioteke preseljen je u biblioteku Doma Narodne skupštine.

Danas, biblioteka se sastoji od čitaonice sa galerijom i depoa u kome se nalazi najveći deo bibliotečkog fonda.

Fond biblioteke sadrži oko 60.000 knjiga i periodičnih publikacija na srpskom i stranim jezicima iz oblasti zakonodavstva, istorije, politike, prava, ekonomije, statistike, sociologije, filozofije... Fond čini i bogata zbirka priručnika, enciklopedija, rečnika, leksikona.

Istorijski vredna je i zbirka stenografskih beležaka od početka razvoja parlamentarizma u nas. U zbirci se nalaze:

  • protokoli srpske Narodne skupštine od 1859. do 1918. godine;
  • stenografski zapisnici Sabora i Senata Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 1861. do 1912. godine;
  • brzopisna izvješća Sabora Kraljevine Dalmacije od 1876. do 1908. godine;
  • stenografske bilješke Crnogorske Narodne Skupštine od 1906. do 1914. godine;
  • stenografski izvještaji Bosansko-Hercegovačkog Sabora od 1910. do 1914. godine;
  • stenografske beleške Narodne skupštine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1939. godine, kao i
  • stenografske beleške sa Prvog i Drugog zasedanja AVNOJ-a i
  • stenografske beleške sa sednica veća skupština socijalističke Jugoslavije od 1945. godine, kao i ostale stenografske beleške do današnjih dana.

Biblioteka poseduje i veoma vrednu zbirku originalnih stenografskih beležaka sa zasedanja Skupštine Kraljevine Srbije od 1914. do 1918. godine u Nišu i na Krfu - pisane rukom; zbirku najstarijih zakona štampanih u našoj zemlji; zbirku od oko stotinak rariteta; komplete službenih listova od 1921. godine do danas; zbirke republičkih službenih listova od 1945. godine do danas; službenelistove bivših republika SFRJ od 1945. do 1992. godine i periodične publikacije (novine i časopisi) na srpskom i stranim jezicima, koji sečuvaju u biblioteci od2000. godine.

Naročitu vrednost ima i zbirka stare i retke knjige, koja broji oko stotinak naslova, a čine je izdanja iz XVIIII XIX veka. Zbirku čine većim delom ustavi, zakoni i zbornici zakona i naredaba koji svedoče o burnoj srpskoj istoriji:

  • Prvi srpski ustav, čuven kao Sretenjski ustav iz 1835. godine;
  • Ustav Knjažestva Serbije iz 1838. godine, poznatiji kao Sultanski hatišerifi svi ustavi naših i nekih stranih državado danas.
Od zakona i zakonika,vredno je spomenuti Dušanov zakonik koji je štampan 1898. godine. Zbirku stare i retke knjige, čine pre svega i univerzitetski udžbenici iz istorije, jezika, logike, političke ekonomije, geografije, filozofije, čiji su autori naši poznati stvaraoci Đuro Daničić, Joakim Vujić, Avram Mrazović, Sima Milutinović Sarajlija, Čedomilj Mijatović, Ljubomir P. Nenadović (izdavač), Danilo Medaković i ostali. Od beletristike zbirka poseduje 'Davorje' Jovana Sterija Popovića, 'Stihotvorenija' Lukijana Mušickog, roman 'Velimir i Bosiljka' Milovana Vidakovića i dr. Velikan srpske pismenosti Vuk Stefanović Karadžić zastupljen je dvema publikacijama, i to 'Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona (vere)' i 'Praviteljstvujušći sovjet srpski za vremena Karađorđijeva'.

Osim knjiga, zbirka poseduje i šest vrednih naslova periodike, od kojih je 'Slavenoserbski magazin' iz 1768. godine najstarija i ujedno najvrednija publikacija u zbirci stare i retke knjige.

Publikacije iz ove raritetne zbirke uglavnom su štampane u Beogradu/Kragujevcu – Knjigopečatije Knjažestva srpskog, Novom Sadu – Knjigopečatnja Danila Medakovića, ali ima i onih štampanih u Karlovcima - Tipografija Mitropolitsko-gimnazijalna, Budimu u Pismenima Kraljevskog Univerziteta Ungarskog, Beču - kod Šnirera, Lajpcigu - u Jermenskom manastiru i kod Georga Vilanda, Episkopskoj knjigopečatnji...

Sva bibliotečka građa je evidentirana u inventarnim knjigama. Svaka publikacija je pre upisivanja u inventarnu knjigu pečatirana posebnim pečatom biblioteke (okrugli i pravougaoni sa inventarnim brojem).Prva upisana knjiga u Inventarnu knjigu br. 1. od 17. februara 1959. godine je Vesnić, Mil. R: Naš politički bukvar, iz 1891. godine.

Početkom 2002. godine je usvojen Program modernizacije biblioteke, kojim je predviđena njena kompletna reorganizacija, a pre svega osavremenjavanje i tehničko opremanje.

Fond biblioteke mogu koristiti narodni poslanici, naučni radnici i svi zainteresovani čiji zahtev odobri generalni sekretar.

Biblioteka priprema istraživanja i pregledne informacije u cilju pružanja podrške ostvarivanju funkcija Narodne skupštine. Putem saradnje sa istraživačkim službama nacionalnih parlamenata i međunarodnim organizacijama, posebno Evropskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju, prate se savremeni trendovi u razmeni znanja u parlamentarnom radu. Zahtev za izradu istraživačkog rada podnosi se načelniku Biblioteke na posebnom obrascu koji čini sastavni deo Pravilnika o postupku postavljanja zahteva za istraživanje i izradu istraživačkog rada Biblioteke Narodne skupštine i koji je dostupan na internet stranici Narodne skupštine.

Pravilnik o radu biblioteke Narodne skupštine

kontakt:

Čitaonica Biblioteke Narodne skupštine
adresa: Trg Nikole Pašića 13
kontakt telefon: 011-3026-315

Načelnik Biblioteke Narodne skupštine
Tanja Ostojić, dipl. filozof
adresa: Kralja Milana 14
kontakt telefon: 011-3026-532

Istraživanja Datum Preuzmi
Vršnjačko nasilje 24. maj 2017. DOC
Poreske stope i struktura poreskih prihoda 8. decembar 2016. DOC
POLITIKA UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA 17. novembar 2016. DOC
NEGA PREVREMENO ROĐENIH BEBA – POSTUPANjE DRŽAVE I NADLEŽNIH USTANOVA 21. oktobar 2016. DOC
Zaposlenost i rizik od siromaštva: analiza i projekcije 11. decembar 2015. DOC
Poreklo imovine 22. oktobar 2015. DOC
Primena medijske regulative na sadržaj rijaliti programa 6. oktobar 2015. DOC
Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji (2013-2014) 6. jul 2015. DOC
Finansijska podrška nacionalnoj kinematografiji 4. jun 2015. DOC
Obavezna i dobrovoljna vakcinacija protiv zaraznih bolesti u evropskim državama 11. mart 2015. DOC
Saradnja parlamenta i vrhovne revizorske institucije 11. februar 2015. DOC
Promena ustava i proces pristupanja i članstva u Evropskoj Uniji 29. januar 2015. DOC
Pravni okvir za primenu video nadzora 25. decembar 2014. DOC
Parlament Ruske Federacije 22. decembar 2014. DOC
Ekonomska istraživanja i analize u parlamentima 12. decembar 2014. DOC
PARLAMENT AZERBEJDžANSKE REPUBLIKE 3. decembar 2014. DOC
Uslovi za zapošljavanje stranaca u Nemačkoj, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu 14. novembar 2014. DOC
Uvoz i izvoz oružja i municije 1. septembar 2014. DOC
Zakon o radu 15. avgust 2014. DOC
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 14. avgust 2014. DOC
POSLANIČKE GRUPE PRIJATELJSTVA 27. jun 2014. DOC
PORESKE OLAKŠICE 2. jun 2014. DOC
Švedski parlament 21. januar 2014. DOC
Predstavljanje Roma u parlamentu 16. decembar 2013. DOC
Zaštita maloletnika od učestvovanja u igrama na sreću i korišćenja alkoholnih pića i duvanskih proizvoda 27. novembar 2013. DOC
Položaj mladih u sistemu socijalne zaštite 18. novembar 2013. DOC
Zdravstvena zaštita i socijalno osiguranje trudnica, porodilja i dece 15. novembar 2013. DOC
Model finansiranja udruženja osoba sa invaliditetom (slepih, slabovidih, gluvih i osoba sa telesnim invaliditetom) u zemljama u okruženju 14. novembar 2013. DOC
Propisi Evropske unije i sporazumi Svetske trgovinske organizacije u oblasti uzgajanja i prometa genetski modifikovanih organizama 13. novembar 2013. DOC
Izmene parlamentarnih poslovnika u vezi sa procesom pregovora sa Evropskom unijom 16. oktobar 2013. DOC
Ustupanje poslova veterinarskim stanicama i posebne mere za zdravstvenu zaštitu pčela 19. septembar 2013. DOC
Zakon o prekršajima 19. jul 2013. DOC
Pravni okvir kulturne politike 12. jul 2013. DOC
Postupak usvajanja budžeta Vlade Sjedinjenih Američkih država 5. jul 2013. DOC
Uloga i organizacija parlamenata u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj Uniji 1. jul 2013. DOC
Institucije nadležne za zaštitu ljudsklh prava u Republici Hrvatskoj 10. jun 2013. DOC
Vlasnička struktura medija 22. maj 2013. DOC
Prava pacijenata 26. april 2013. DOC
Vlasništvo i struktura poljoprivrednog zemljišta 19. april 2013. DOC
Borba protiv korupcije i izborni sistem u Republici Makedoniji 21. mart 2013. DOC
Registar učinilaca krivičnih dela protiv polne slobode 20. mart 2013. DOC
Švajcarska Konfederacija 11. mart 2013. DOC
Kodeks ponašanja poslanika u zemljama članicama EU 28. januar 2013. DOC
Ženske parlamentarne mreže 12. decembar 2012. DOC
Pravna definicija za sitne krađe 29. novembar 2012. DOC
Radni status glumaca 16. novembar 2012. DOC
Izdvajanja za poljoprivredu u državnom budžetu 15. novembar 2012. DOC
Pojedine odredbe radnog zakonodavstva Bugarske, Nemačke, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Hrvatske 14. novembar 2012. DOC
Škotski parlament 31. oktobar 2012. DOC
Alternativni načini služenja zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori 15. oktobar 2012. DOC
Alternativni načini služenja zatvorske kazne 15. oktobar 2012. DOC
Parlamentarna tela nadležna za kontrolu implementacije budžeta 28. septembar 2012. DOC
Izborne stranačke koalicije i izborni prag 27. jul 2012. DOC
Edukativni centri u parlamentima 20. jul 2012. DOC
Fiskalni saveti 12. jul 2012. DOC
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove i Odbor za kontrolu bezbednosti u nacionalnim parlamentima 14. maj 2012. DOC
Osnovni makroekonomski pokazatelji u Republici Srbiji (tabelarni prikaz 2007-2011) 11. maj 2012. DOC
Zakon o zaštiti prava deteta 19. april 2012. DOC
Centralna izborna tela 2. april 2012. DOC
Reka Dunav i dunavska strategija 8. mart 2012. DOC
Nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u oblasti kulture i sporta 1. mart 2012. DOC
Parlament Republike Grčke 19. januar 2012. DOC
Etički kodeks poslanika Evropskog parlamenta 9. januar 2012. DOC
Zakonski okvir za lobiranje u Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori 1. decembar 2011. DOC
Javno-privatno partnerstvo i koncesije 18. novembar 2011. DOC
JAVNA SLUŠANjA 17. novembar 2011. DOC
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U SLUŽBAMA PARLAMENATA 3. oktobar 2011. DOC
PARLAMENT REPUBLIKE RUMUNIJE 27. septembar 2011. DOC
RAZVOJNE BANKE 19. septembar 2011. DOC
PRAVNA ZAŠTITA UZBUNJIVAČA 18. avgust 2011. DOC
KODIFIKOVANI IZBORNI ZAKONI 11. jul 2011. DOC
Parlament Savezne Republike Nemačke 22. jun 2011. DOC
Narodna skupština Republike Bugarske 15. jun 2011. DOC
PARLAMENT REPUBLIKE POLjSKE 14. jun 2011. DOC
PARLAMENT REPUBLIKE MAĐARSKE 10. jun 2011. DOC
PARLAMENT KRALJEVINE BELGIJE 7. jun 2011. DOC
NACIONALNI SAVET REPUBLIKE SLOVAČKE 9. maj 2011. DOC
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 18. april 2011. DOC
SKUPŠTINA REPUBLIKE PORTUGAL 11. april 2011. DOC
PARLAMENT REPUBLIKE FRANCUSKE 6. april 2011. DOC
SKUPŠTINA REPUBLIKE MAKEDONIJE 4. april 2011. DOC
FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 28. mart 2011. DOC
PARLAMENT REPUBLIKE SLOVENIJE 25. mart 2011. DOC
HRVATSKI SABOR 22. mart 2011. DOC
SKUPŠTINA CRNE GORE 22. mart 2011. DOC
PARLAMENT ČEŠKE REPUBLIKE 7. mart 2011. DOC
PARLAMENT KANADE 3. mart 2011. DOC
LISABONSKI UGOVOR 2. mart 2011. DOC
PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEMI ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA 14. februar 2011. DOC
SARADNJA NEMAČKE SAVEZNE VLADE I DRUGIH ORGANA I ORGANIZACIJA 29. decembar 2010. DOC
ODBORI ZA POLJOPRIVREDU U EVROPSKIM PARLAMENTIMA 29. decembar 2010. DOC
SARADNJA PARLAMENTA I NEZAVISNIH INSTITUCIJA 25. oktobar 2010. DOC
NASILJE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA (HULIGANIZAM) 19. oktobar 2010. DOC
PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA 4. oktobar 2010. DOC
ULOGA PARLAMENTA U NADGLEDANJU IZGRADNJE PRAVNOG SISTEMA 20. septembar 2010. DOC
PARLAMENTARNE PROCEDURE 15. jul 2010. DOC
PRAVA I ODGOVORNOST OPOZICIJE 30. jun 2010. DOC
SISTEMI PENZIJSKOG OSIGURANJA 21. jun 2010. DOC
PERSONALNA NEZAVISNOST CENTRALNE BANKE 10. jun 2010. DOC
ZAKON O ZABRANI PUŠENJA 31. maj 2010. DOC
NACRT ZAKONA O SPORTU 5. maj 2010. DOC
ZAŠTITA DECE OD NASILJA 7. april 2010. DOC
PARLAMENTARNE ISTRAGE 30. mart 2010. DOC
PARLAMENTARNE BIBLIOTEKE I ISTRAŽIVAČKE SLUŽBE 10. mart 2010. DOC
PLATE ZAPOSLENIH U DRZAVNIM REVIZORSKIM INSTITUCIJAMA 17. februar 2010. DOC
PLATE I PENZIJE POSLANIKA U EVROPSKIM PARLAMENTIMA 25. januar 2010. DOC
E PARLAMENT 15. januar 2010. DOC
PARLAMENTARNA KONTROLA TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA 2. decembar 2009. DOC
FISKALNA ODGOVORNOST 1. decembar 2009. DOC
ZLOSTAVLJANJE NA RADU 16. novembar 2009. DOC
STRATEŠKO PLANIRANJE RADA PARLAMENTA 4. novembar 2009. DOC
REGISTAR JAVNIH GLASILA 28. oktobar 2009. DOC
RAVNOPRAVNOST POLOVA 21. septembar 2009. DOC
BUDŽETSKI DEFICIT PRVA POLOVINA 2009 7. jul 2009. DOC
UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM DOKUMENTIMA U RADU DRŽAVNIH ORGANA 12. jun 2009. DOC
ZAKON O RESTITUCIJI 12. jun 2009. DOC
DIJASPORA U EVROPSKIM NACIONALNIM ZAKONODAVSTVIMA 26. maj 2009. DOC
PARLAMENTARNI IMUNITET 18. maj 2009. DOC
ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 12. maj 2009. DOC
PARLAMENT I TEKUĆA FINANSIJSKA KRIZA 5. maj 2009. DOC
PARLAMENTARNI NADZOR NAD SLUŽBAMA BEZBEDNOSTI 22. april 2009. DOC
ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI i ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM 3. april 2009. DOC
PRAVA POSLANIKA PORODILJSKO ODSUSTVO 25. februar 2008. DOC
USTAVNO - PRAVNI POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA 20. februar 2008. DOC
ELEKTRONSKO POSLOVANJE 18. februar 2009. DOC
TELEVIZIJSKI PRENOSI SEDNICA PARLAMENATA I VLADA 9. februar 2009. DOC
PERSPEKTIVE ČLANSTVA SRBIJE U STO 31. januar 2009. DOC
PRIVREDNE KOMORE 29. januar 2009. DOC
USTAVNO-PRAVNI POLOŽAJ POKRAJINA 21. januar 2009. DOC
ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA 28. novembar 2008. DOC
POSTUPAK PRIZNAVANJA STRANIH DRŽAVA 25. novembar 2008. DOC
PREDLAGANJE DONOŠENJE I IZVRŠAVANJE BUDŽETA PARLAMENTA 21. novembar 2008. DOC
NACIONALNE ANTIKORUPCIJSKE INSTITUCIJE 5. novembar 2008. DOC
PRAVNI STATUS VOLONTERA 29. oktobar 2008. DOC
IMOVINA PARLAMENTA 24. oktobar 2008. DOC
NEPROFITNE I NEVLADINE ORGANIZACIJE ZAKONSKA REGULATIVA 2. oktobar 2008. DOC
ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI TOKOM PARLAMENTARNIH RASPRAVA 21. septembar 2008. DOC
ZAKONODAVNA PROCEDURA 15. septembar 2008. DOC
PARLAMENTARNA KONTROLA SEKTORA ODBRANE I BEZBEDNOSTI 30. jul 2008. DOC
ZAKON O PARLAMENTU 8. jul 2008. DOC
ORGANIZACIJA I JAVNOST RADA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE 27. jun 2008. DOC
ULOGA NACIONALNIH PARLAMENATA U RATIFIKACIJAMA MEĐUNARODNIH UGOVORA 21. maj 2008. DOC
LOBIRANJE U NACIONALNIM PARLAMENTIMA 21. april 2008. DOC
OGLAŠAVANJE TOKOM PREDIZBORNIH KAMPANJA 10. april 2008. DOC
SOCIJALNE BENEFICIJE PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA I PROFESIONALIZACIJA VOJSKE 5. mart 2008. DOC
PENZIJSKO OSIGURANJE ČLANOVA PARLAMENATA U EVROPSKIM ZEMLJAMA 27. februar 2008. DOC
OMBUDSMAN 7. februar 2008. DOC
ZAKON O MLADIMA 17. januar 2008. DOC
AMNESTIJA KAPITALA 21. decembar 2007. DOC