Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. septembar 2018. narodni poslanik Vjerica Radeta Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanju činjenica i okolnosti u vezi sa radom RTS-a 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanju činjenica vezanih za privatizacije banja, izvora pijaće vode, i imovine PIO fonda 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa neisplaćenim dnevnicama za ratne vojne veterane 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja ispravnosti stranih vakcina 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa efektom subvencionisanja stranih preduzeća na teritoriji Republike Srbije 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa poslovanjem kompanije "Tenis" i davanjem prvenstva zakupa zemljišta ovoj kompaniji 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević , dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom Studija B 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević , dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa radom REM-a u toku izbornih kampanja 2014, 2016, 2017. i 2018. godine 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević , dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa radom RTV-a 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica vezanih za prebijanje novinara na dan polaganja predsedničke zakletve 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije 12. septembar 2018. guverner Narodne banke Srbije dr Jorgovanka Tabaković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa stanjem u Javnom preduzeću „Pošte Srbije“ 10. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 10. septembar 2018. Vlada Republike Srbije Odluka PDF , DOC
Predlog za razrešenje Vjerice Radete sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije 30. jul 2018. Grupa od 60 narodnih poslanika Predlog PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu 25. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 24. jul 2018. predsednik Narodne skupštine Maja Gojković Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. jul 2018. Poslanička grupa Srpska radikalna stranka Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 20. jul 2018. Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije Odluka PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF