Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 7. novembar 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana 7. novembar 2019. Zaštitnik građana Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu 4. novembar 2019. Vlada Republike Srbije Odluka PDF , DOC
Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji 30. oktobar 2019. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 28. oktobar 2019. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru predsednika sudova 17. oktobar 2019. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Lista kandidata za tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije 9. oktobar 2019. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Lista PDF
Lista kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije 9. oktobar 2019. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Lista PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu 1. oktobar 2019. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti 30. septembar 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine 30. septembar 2019. narodni poslanik Đorđe Milićević Odluka PDF
Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" broj 11/17) 4. septembar 2019. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Autentično tumačenje PDF
Predlog strategije odbrane Republike Srbije 21. avgust 2019. Vlada Republike Srbije Strategija PDF , DOC
Predlog strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije 21. avgust 2019. Vlada Republike Srbije Strategija PDF , DOC
Zbirna lista kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu 1. jul 2019. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku za 2018. godinu 13. jun 2019. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 13. jun 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije 17. maj 2019. Vlada Republike Srbije Odluka PDF , DOC
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu 13. maj 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2018 do 31.12.2018. godine 13. maj 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF