Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu 21. mart 2023. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa ubistvom i ranjavanjem dečaka i mladića u kafiću "Panda" u Peći 14. decembra 1998. godine 17. mart 2023. narodni poslanici Srđan Milivojević, dr Zoran Lutovac, dr Dragana Rakić, Nebojša Novaković i Ksenija Marković. Odluka PDF
Predlog odluke o izboru predsednika sudova 10. mart 2023. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 8. mart 2023. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za utrvrđivanje činjenica i okolnosti u vezi sa nepostupanjem Narodne skupštine po narodnoj inicijativi za donošenje Zakona o izmeni i dopuni Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima predatoj 18. maja 2022. Godine 25. februar 2023. narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, prof. dr Đorđe Pavićević, Robert Kozma i prof. dr Jelena Jerinić Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda 23. februar 2023. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjeničnog stanja u Javnom medijskom servisu RTS i utvrđivanja eventualnih zloupotreba položaja zaposlenih u RTS-u 21. februar 2023. narodni poslanici Siniša Kovačević, Miroslav Aleksić i Stefan Jovanović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i svih okolnosti u vezi održavanja licitacije dana 06.02.2023. godine i prodaje simbola Beograda "Geneks" kule 10. februar 2023. narodni poslanici Radmila Vasić, Boško Obradović, mr Ivan Kostić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Milovan Jakovljević i Borko Puškić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica vezanih za isplativost projekta Nacionalni stadion i EKSPO 2027. 9. februar 2023. Poslanička grupa MORAMO - ZAJEDNO Odluka PDF
Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim principima za dalje političke aktivnosti radi zaštite državnog i nacionalnog interesa na Kosovu i Metohiji 1. februar 2023. narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović, Siniša Kovačević, Vladimir Gajić, Sanda Rašković Ivić, Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Marina Lipovac Tanasković, Đorđe Stanković, Ivana Parlić, Branislav Tomašević i Vladeta Janković Rezolucija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja stanja i činjenica koje se odnose na uništavanje medicinskog otpada, domaćeg i inostranog, u postrojenjima na tlu Republike Srbije 20. januar 2023. narodni poslanik Aleksandar Jerković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa realnim stanjem u Vojsci Republike Srbije 20. januar 2023. narodni poslanici Aleksić Miroslav, Jovanović Stefan, Gajić Vladimir i Radovanović Slavica Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o tome na koji način su trošena sredstva iz budžeta Republike Srbije na teritoriji AP Kosovo i Metohija u periodu od 2012. do 2022. godine kao i utvrđivanja odgovornosti lica koja su rukovodila trošenjem sredstava iz budžeta Republike Srbije na teritoriji AP Kosovo i Metohija za navedeni period 30. novembar 2022. narodni poslanici Radmila Vasić, Boško Obradović, mr Ivan Kostić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Milovan Jakovljević i Borko Puškić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora o nastanku i delovanju kriminalnog klana Veljka Belivuka 29. novembar 2022. narodni poslanici Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić Odluka PDF
Predlog rezolucije o usaglašavanju spoljne politike Republike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije u vidu restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji 23. novembar 2022. narodni poslanik Borko Stefanović Rezolucija PDF
Predlog preporuke Vladi Republike Srbije o prevenciji nasilja u našem društvu 22. novembar 2022. narodni poslanici Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Milovan Jakovljević, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Radmila Vasić i Borko Puškić Preporuka PDF
Predlog deklaracije o zaštiti univerzitetskih profesora, lekara, srpskih intelektualaca i patriota u borbi za istinu 22. novembar 2022. narodni poslanici Boško Obradović, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Milovan Jakovljević, Borko Puškić, mr Ivan Kostić i Radmila Vasić Deklaracija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje odnosa prema antifašističkom nasleđu u Republici Srbiji 9. novembar 2022. narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, prof. dr Đorđe Pavićević, Robert Kozma i prof. dr Jelena Jerinić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa poslovanjem Telekom Srbija a.d. Beograd 7. novembar 2022. narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović i Borislav Novaković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa zloupotrebom u poslovima sa izvozom oružja u državnoj fabrici namenske industije KRUŠIK 7. novembar 2022. narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović i Vladimir Gajić Odluka PDF