Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 29. oktobar 2020. Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije (SPS) Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta 28. oktobar 2020. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o dopunama Poslovnika Narodne skupštine 11. septembar 2020. grupa od 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe SPAS Odluka PDF