Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 24. septembar 2021. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika 15. septembar 2021. Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu 16. jul 2021. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o razmatranju Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2020. godinu 14. jul 2021. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu 2. jul 2021. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Predlog rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice od 1992. do 1995. godine 17. jun 2021. narodni poslanik Marijan Rističević Rezolucija PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu 16. jun 2021. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici 9. jun 2021. narodni poslanici Imamović Enis, Kamberi Šaip, Kučević Selma, Bećiri Nadije, Hodžić Mirsad i Bajrami Arđend Rezolucija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine 16. novembar 2020. narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica Odluka PDF