Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 14. januar 2020. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 9. januar 2020. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 18. decembar 2019. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture 3. decembar 2019. Vlada Republike Srbije Odluka PDF , DOC
Predlog odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture 3. decembar 2019. Vlada Republike Srbije Odluka PDF , DOC
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu 2. decembar 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu 2. decembar 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu 2. decembar 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda i ukupnih prihoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu 2. decembar 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu 2. decembar 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca 26. novembar 2019. Državno veće tužilaca Odluka PDF
Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca 25. novembar 2019. Državno veće tužilaca Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji 30. oktobar 2019. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 28. oktobar 2019. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru predsednika sudova 17. oktobar 2019. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu 1. oktobar 2019. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine 30. septembar 2019. narodni poslanik Đorđe Milićević Odluka PDF
Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" broj 11/17) 4. septembar 2019. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Autentično tumačenje PDF
Zbirna lista kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu 1. jul 2019. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku za 2018. godinu 13. jun 2019. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF