Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu 24. novembar 2022. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog odluke o izboru predsednika sudova 24. novembar 2022. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog rezolucije o usaglašavanju spoljne politike Republike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije u vidu restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji 23. novembar 2022. narodni poslanik Borko Stefanović Rezolucija PDF
Predlog preporuke Vladi Republike Srbije o prevenciji nasilja u našem društvu 22. novembar 2022. narodni poslanici Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Milovan Jakovljević, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Radmila Vasić i Borko Puškić Preporuka PDF
Predlog deklaracije o zaštiti univerzitetskih profesora, lekara, srpskih intelektualaca i patriota u borbi za istinu 22. novembar 2022. narodni poslanici Boško Obradović, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Milovan Jakovljević, Borko Puškić, mr Ivan Kostić i Radmila Vasić Deklaracija PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu 18. novembar 2022. Vlada Republike Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu 18. novembar 2022. Vlada Republike Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu 18. novembar 2022. Vlada Republike Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa poslovanjem Telekom Srbija a.d. Beograd 7. novembar 2022. narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović i Borislav Novaković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa zloupotrebom u poslovima sa izvozom oružja u državnoj fabrici namenske industije KRUŠIK 7. novembar 2022. narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović i Vladimir Gajić Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu 4. novembar 2022. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu 4. novembar 2022. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu 4. novembar 2022. 11 narodnih poslanika Zaključak PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 4. novembar 2022. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog deklaracije o osudi zločina totalitarnog komunističkog režima 3. novembar 2022. narodni poslanici Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, prof. dr Tamara Milenković Kerković i Radmila Vasić Deklaracija PDF
Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 2. novembar 2022. Poslanička grupa IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) Odluka PDF
Predlog preporuke Vladi Republike Srbije o merama za razvoj preduzetništva 2. novembar 2022. narodni poslanici Milovan Jakovljević, Boško Obradović, mr Ivan Kostić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, RadmilVasić a i Borko Puškić Preporuka PDF
Predlog odluke o izboru predsednika sudova 28. oktobar 2022. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 28. oktobar 2022. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu 24. oktobar 2022. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF