Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu 29. decembar 2020. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 24. decembar 2020. Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 18. decembar 2020. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 18. decembar 2020. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2019. godinu 15. decembar 2020. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine 16. novembar 2020. narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica Odluka PDF