Broj podnetih predloga zakona

godina broj podnetih predloga zakona
1991.467
1992.231
1993.183
1994.165
1995.92
1996.98
1997.53
1998.55
1999.38
2000.35
2001.98
2002.84
2003.144
2004.166
2005.150
2006.124
2007.149
2008.186
2009.316
2010.207
2011.209
2012.239
2013.208
2014.224
2015.
230
2016.
142
2018.271
2019.258
2020.97
2021.199

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine