2012. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2012. 239
Vlada 207
narodni poslanici 28
ostali predlagači 4

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine