Uloga Narodne skupštine i Odbora za evropske integracije u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji

Usklađivanje nacionalnog pravnog sistema sa pravnim tekovinama Evropske unije je zakonska obaveza Republike Srbije, počev od 10. septembra 2008. godine, kada je Narodna skupština ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je potpisan 29. aprila 2008. između Republike Srbije i Evropske unije.

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije na transparentan i dosledan način se smatra prioritetom u radu Narodne skupštine Republike Srbije. Ovaj proces zahteva strukturiranu koordinaciju sa Vladom Republike Srbije, koja je zadužena za izradu predloga zakona u kojima utvrđuje stepen usklađenosti predloženih zakonskih rešenja sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Odbor za evropske integracije razmatra sve predloge zakona koje podnosi Vlada, a kojima se vrši usklađivanje nacionalnih propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije. Odbor za evropske integracije ustanovljen je izmenama Poslovnika Narodne skupštine od 30. maja 2003. godine. Nadležnost Odbora za evropske integracije propisana je u članu 64. Poslovnika Narodne skupštine. Odbor ima 17 članova i 17 zamenika.

Odbor za evropske integracije:

  • razmatra predloge zakona i drugih opštih akata sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima Evropske unije i Saveta Evrope, i o tome izveštava Narodnu skupštinu.
  • razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine, predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama.
  • razvija saradnju s odborima parlamenata drugih zemalja, država članica EU i država u regionu, kao i sa institucijama Evropske unije, Evropskim parlamentom, Savetom EU i Evropskom komisijom.
Uvođenjem novih procedura sa stanovišta usklađivanja propisa, služba Odeljenja za evropske integracije, formirana u aprilu 2006. godine, preuzima u nadležnost analizu predloga zakona i drugih opštih akta sa aspekta usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije, kroz popunjavanje Izjave o usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije i Tabele usklađenosti predloga zakona i drugih opštih akta sa propisima Evropske unije, u slučajevima kada su predlagači narodni poslanici.

Otvaranjem pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, 21. januara 2014. godine, Narodna skupština Republike Srbije je svoju ulogu u tom važnom procesu definisala usvajanjem Rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije EU, 16. decembra 2013. godine. U toku pripreme predloga Rezolucije konsultovani su predstavnici Vlade Republike Srbije, Kancelarije za evropske integracije i predstavnici civilnog društva. Odbor za evropske integracije je na sednici održanoj 4. juna 2014. godine doneo Odluku o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Ovom Rezolucijom Narodna skupština je potvrdila da je strateški cilj Republike Srbije u pregovorima o pristupanjy sticanje članstva u Evropskoj uniji u najkraćem roku i da će svojim aktivnim delovanjem doprineti njihovom uspešnom vođenju i što skorijem okončanju. Rezolucijom je naglašena važnost saradnje Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije, koja je nadležna da vodi i koordinira proces pregovora o pristupanju, kako bi u najkraćem roku bili ispunjeni svi potrebni politički, ekonomski, pravni i institucionalni kriterijumi za članstvo u Evropskoj uniji. Rezolucijom se naglašava neophodnost da se u proces praćenja pregovora o pristupanju uključe odbori Narodne skupštine Republike Srbije u čijem delokrugu su pitanja iz odgovarajućih pregovaračkih pozicija, dok će Odbor za evropske integracije imati centralnu ulogu u koordinaciji svih aktivnosti.

Odbor za evropske integracije, u procesu pregovora sarađuje sa organizacijama civilnog društva, koje su okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, kojim koordinira Evropski pokret u Srbiji. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je uspostavljen kao telo za posebnu saradnju Narodne skupštine Republike Srbije i civilnog društva u procesu pristupnih pregovora, u skladu sa dobrom praksom strateške saradnje civilnog društva sa najvišim zakonodavnim telom u zemlji i izabranim predstavnicima građana, koja je uspostavljena Rezolucijom Narodne skupštine iz 2004. godine i potvrđena Rezolucijom iz 2013. godine.

Usvajanjem Rezolucije Narodna skupština jača svoju kontrolnu ulogu u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije i spremnost da kroz saradnju sa civilnim društvom, stručnom javnošću i drugim zainteresovanim činiocima, obezbedi inkluzivnost u svim fazama pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Istovremeno se postiže potpuna i blagovremena obaveštenost o toku pregovora o pristupanju, kao i postignutim rezultatima.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
petak, 23. februar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja