Inicijative, peticije, predstavke i predlozi

Pravo građana na podnošenje inicijativa, peticija, predstavki i predloga, garantovano je Ustavom Republike Srbije. Saglasno Zakonu o Narodnoj skupštini, Narodna skupština, odnosno narodni poslanici razmatraju inicijative, peticije, predstavke i predloge.

Naime, kako je Poslovnikom Narodne skupštine dalje propisano odbori Narodne skupštine, kao njena radna tela, u okviru svog delokruga razmatraju inicijative, peticije, predstvke i predloge. Nakon razmatranja podnetih inicijativa, peticija, predstavki i predloga odbor o svom stavu pisanim putem obaveštava podnosioca inicijative, peticije, predstavke i predloga. U slučaju kada odbor podnetu inicijativu, peticiju, predstvku i predlog ustupi drugom organu kao nadležnom obavestiće o tome njenog podnosioca.

Građani mogu podneti inicijative, peticije, predstavke i predloge na sledeći način:

a) u pisanom ili elektronskom obliku u kom slučaju mogu koristiti obrazac koji je dostupan građanima na internet stranici Narodne skupštine. Anonimni podnesci i podnesci koji su nejasni, nečitki, nerazumljivi ili uvredljive sadržine neće se uzimati u razmatranje;

b) građani se mogu obratiti putem telefona preko telefonske centrale Narodne skupštine na broj: 011-30-26-100; i

v) građani se mogu obratiti i neposredno Narodnoj skupštini, odnosno njenom radnom telu, u kom slučaju će sa njima razgovor obaviti odgovarajuće lice u prostorijama Narodne skupštine. Dežurstva za prijem građana organizuju se, po pravilu, ponedeljkom, sredom i petkom, od 10.00 – 14.00 časova, u zgradi, u Kralja Milana 14.

Ovde možete preuzeti PODNESAK koji upućujete nadležnom Odboru Narodne skupštine.

KONTAKTI

ODBORI

sekretar odbora

e-mail kontakt

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Radoje Cerović


radoje.cerovic@parlament.rs

Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Miloš Marić


milos.maric@parlament.rs

Odbor za spoljne poslove

Vladimir Filipovićvladimir.filipovic@parlament.rs

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Sanja Pecelj

sanja.pecelj@parlament.rs


Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Rajka Vukomanović

rajka.vukomanovic@parlament.rs

Odbor za dijasporu i Srbe u regionu

Miloš Jančić


milos.jancic@parlament.rs

Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Aleksandra Balać


aleksandra.balac@parlament.rs


Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Tijana Ignjatović
tijana.ignjatovic@parlament.rs

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu


branka.zlatovic@parlament.rs

Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Maja Dimitrijević

maja.dimitrijevic@parlament.rs

Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Dejan Jevtović

dejan.jevtovic@parlament.rs


Odbor za Kosovo i Metohiju

Vesna Matić Vukašinovićvesna.m.vukasinovic@parlament.rs

Odbor za kulturu i informisanje

Dana Gak


dana.gak@parlament.rs

Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Jelena Đorić

jelena.djoric@parlament.rs

Odbor za zdravlje i porodicu

Božana Vojinović


b.vojinovic@parlament.rs

Odbor za zaštitu životne sredine

Hana Butković


hana.butkovic@parlament.rs


Odbor za evropske integracije

Marija Vučićević

marija.vucicevic@parlament.rs

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Svetlana Dedić


svetlana.dedic@parlament.rs


Odbor za kontrolu službi bezbednosti

Katarina Terzić

katarina.terzic@parlament.rs


Odbor za prava deteta

Goran Stamenković

goran.stamenkovic@parlament.rs

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3