Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o usvajanju Izveštaja Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2019. godinu 4. mart 2020. Odbor za kontrolu službi bezbednosti Odluka PDF
Izveštaj Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2019. godinu 4. mart 2020. Odbor za kontrolu službi bezbednosti Izveštaj PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca 3. mart 2020. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa nezakonitim obračunom naknade za godišnji odmor za zaposlene u prosveti 28. februar 2020. narodni poslanik Branka Stamenković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa odgovornošću ministarstva za pad obuhvata vakcinacije 27. februar 2020. narodni poslanik Branka Stamenković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa izgradnjom Koridora 11 27. februar 2020. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa izgradnjom nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu 27. februar 2020. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa zagađivanjem životne sredine kao posledice rada Železare Smederevo 27. februar 2020. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa poslovanjem celokupne namenske industrije Srbije, naručito sa firmom HK Krušik ad Valjevo, sa firmom GIM doo 14. februar 2020. narodni poslanik Radulović Saša Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa trenutnom situacijom sa migrantima 14. februar 2020. narodni poslanik Radulović Saša Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa dešavanjima u Crnoj Gori nakon usvajanja protivustavnog Zakona o slobodi veroispovesti 14. februar 2020. narodni poslanik Radulović Saša Odluka PDF
Predlog rezolucije o osudi kršenja ljudskih prava pripadnika srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori 4. februar 2020. narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić Rezolucija PDF
Predlog odluke o izboru predsednika sudova 17. oktobar 2019. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu 1. oktobar 2019. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine 30. septembar 2019. narodni poslanik Đorđe Milićević Odluka PDF
Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" broj 11/17) 4. septembar 2019. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Autentično tumačenje PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku za 2018. godinu 13. jun 2019. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 13. jun 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu 13. maj 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2018 do 31.12.2018. godine 13. maj 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF