Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o usvajanju Izveštaja Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2019. godinu 4. mart 2020. Odbor za kontrolu službi bezbednosti Odluka PDF
Izveštaj Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2019. godinu 4. mart 2020. Odbor za kontrolu službi bezbednosti Izveštaj PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca 3. mart 2020. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa nezakonitim obračunom naknade za godišnji odmor za zaposlene u prosveti 28. februar 2020. narodni poslanik Branka Stamenković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa odgovornošću ministarstva za pad obuhvata vakcinacije 27. februar 2020. narodni poslanik Branka Stamenković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa izgradnjom Koridora 11 27. februar 2020. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa izgradnjom nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu 27. februar 2020. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa zagađivanjem životne sredine kao posledice rada Železare Smederevo 27. februar 2020. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine 18. februar 2020. Vlada Republike Srbije Strategija PDF , DOC
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa poslovanjem celokupne namenske industrije Srbije, naručito sa firmom HK Krušik ad Valjevo, sa firmom GIM doo 14. februar 2020. narodni poslanik Radulović Saša Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa trenutnom situacijom sa migrantima 14. februar 2020. narodni poslanik Radulović Saša Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa dešavanjima u Crnoj Gori nakon usvajanja protivustavnog Zakona o slobodi veroispovesti 14. februar 2020. narodni poslanik Radulović Saša Odluka PDF
Predlog rezolucije o osudi kršenja ljudskih prava pripadnika srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori 4. februar 2020. narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić Rezolucija PDF
Predlog odluke o izboru predsednika sudova 17. oktobar 2019. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu 1. oktobar 2019. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine 30. septembar 2019. narodni poslanik Đorđe Milićević Odluka PDF
Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" broj 11/17) 4. septembar 2019. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Autentično tumačenje PDF
Zbirna lista kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu 1. jul 2019. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku za 2018. godinu 13. jun 2019. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 13. jun 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF