POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

XI. VANREDNO ZASEDANjE NARODNE SKUPŠTINE

Član 249.

Predsednik Narodne skupštine dostavlja zahtev za vanredno zasedanje narodnim poslanicima i Vladi i određuje vreme kada će se Narodna skupština sastati.

Član 250.

Na vanrednom zasedanju, Narodna skupština radi po unapred utvrđenom dnevnom redu, koji je dostavio podnosilac zahteva za održavanje vanrednog zasedanja.

Redosled razmatranja tačaka dnevnog reda ne može da se menja bez saglasnosti predstavnika predlagača na čiji je zahtev vanredno zasedanje zakazano.

Član 251.

Na vanredno zasedanje primenjuju se odredbe ovog poslovnika o redovnom zasedanju, ako odredbama ovog poglavlja nije drukčije određeno.