Sektor za međunarodne odnose

rukovodilac Sektora:
kontakt tel:
e-mail:

U Sektoru za međunarodne odnose obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje akata i realizaciju aktivnosti iz oblasti spoljnopolitičkih odnosa i parlamentarne saradnje; učešće stalnih i drugih delegacija Narodne skupštine u radu međunarodnih i regionalnih organizacija; posete studijskih grupa predstavničkim telima drugih država i primanje delegacija; posete studijskih grupa ili članova predstavničkih tela drugih država; pripremu materijala za posete delegacija Narodne skupštine i njenih radnih tela predstavničkim telima drugih država, međunarodnim i regionalnim organizacijama; analizu usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije, prevođenje, kao i drugi poslovi za potrebe Narodne skupštine, njenih radnih tela, poslaničkih grupa i narodnih poslanika iz oblasti međunarodnih odnosa.

U Sektoru za međunarodne odnose obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za spoljne poslove,
  2. Odeljenje za evropske integracije.


Odeljenje za spoljne poslove

U Odeljenju za spoljne poslove obavljaju se poslovi predviđeni stavom 1. ovog člana Pravilnika, kao i poslovi za potrebe Odbora za spoljne poslove i poslaničkih grupa prijateljstava.

U Odeljenju za spoljne poslove obrazuje se Odsek za poslove prevođenja.

načelnik Odeljenja: Vladimir Filipović
kontakt tel: 011/3026-576
e-mail: international@parlament.rs

U Odseku za poslove prevođenja obavljaju se poslovi konsekutivnog i simultanog prevođenja za potrebe predsednika Narodne skupštine, potpredsednika Narodne skupštine, poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i radnih tela Narodne skupštine u vezi sa međunarodnim parlamentarnim aktivnostima.

šef Odseka: Ana Ivanović
kontakt tel: 011/3026-100
e-mail: ana.milanovic@parlament.rs


Odeljenje za evropske integracije

U Odeljenju za evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu predloga zakona i drugog opšteg akta sa aspekta usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije; izradu tabele o usklađenosti predloga zakona i drugog opšteg akta koje predlažu narodni poslanici u Narodnoj skupštini sa propisima Evropske unije; pripremu mišljenja o opravdanosti skraćenog postupka za donošenje zakona; pripremu analiza, informacija i izveštaja u vezi sa dokumentima koje razmatra Odbor za evropske integracije; pripremu uporednih pregleda propisa Evropske unije i informacije o potrebi usaglašavanja važećih propisa sa propisima Evropske unije; uspostavljanje komunikacije sa nadležnim službama evropskih institucija i parlamenata država članica Evropske unije, kao i parlamenata država regiona u funkciji unapređenja procesa evropskih integracija, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe Odbora za evropske integracije i narodnih poslanika.

načelnik Odeljenja: Marija Vučićević
kontakt tel: 011/3026-084
e-mail:
marija.vucicevic@parlament.rs
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
nedelja, 21. jul
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja