Izveštaji

Naziv Datum Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), za treće tromesečje 2023. godine 8. decembar 2023. PDF
Izveštaj o radu Vlade za 2022. godinu 24. novembar 2023. PDF
Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. januar - 30. jun 2023. godine 27. oktobar 2023. PDF
Izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za period od 1. januara do 30. septembra 2023. godine 20. oktobar 2023. PDF
Polugodišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici (januar-jun 2023) 3. oktobar 2023. PDF
Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2022. godinu 29. septembar 2023. PDF
Izveštaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2022. godinu 31. jul 2023. PDF
Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Kraljevine Švedske (januar – jun 2023. godine) 28. jul 2023. PDF
Izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za period od 1. januara do 30. juna 2023. godine 21. jul 2023. PDF
Izveštaj o javnom dugu Republike Srbije za 2022. godinu 21. jul 2023. PDF
Izveštaj o poslovanju Javne medijske ustanove „Radio Televizija Srbije“ za 2022. godinu 5. jul 2023. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici za 2022. godinu 28. jun 2023. PDF
Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), za prvo tromesečje 2023. godine 16. jun 2023. PDF
Fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, koju je podnela Vlada (broj 400-1127/23 od 9. juna 2023. godine) 9. jun 2023. PDF
Izveštaj o radu Agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu 9. jun 2023. PDF
Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. jul - 31. decembar 2022. godine 27. april 2023. PDF
Finansijski izveštaji Narodne banke Srbije za 2022. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora 27. april 2023. PDF
Godišnji izveštaj o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti naoružanja i vojne opreme za 2021. godinu 7. april 2023. PDF
Godišnji izveštaj o aktivnostima sprovedenim u cilju suzbijanja nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za 2022. godinu 31. mart 2023. PDF
Izveštaj o realizaciji Programa zvanične statistike u periodu od 2016. do 2020. godine 31. mart 2023. PDF
Godišnji izveštaj o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti robe dvostruke namene za 2021. godinu 24. mart 2023. PDF
Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije za 2022. godinu 24. mart 2023. PDF
Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Češke Republike 17. mart 2023. PDF
Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2021. godinu 30. decembar 2022. PDF
Izveštaj o poslovanju Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine 25. novembar 2022. PDF
Konsolidovani izveštaj Republike Srbije za 2021. godinu 18. novembar 2022. PDF
Izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine 18. novembar 2022. PDF
Izveštaj o poslovanju Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine 2. jun 2023. PDF
Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2022. godinu 30. maj 2023. PDF
Godišnji izveštaj o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti naoružanja i vojne opreme za 2021. godinu 7. april 2023. PDF
Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti u 2022. godini 6. april 2023. PDF
Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2022. godine 31. mart 2023. PDF
Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2022. godinu 31. mart 2023. PDF
Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine 31. mart 2023. PDF
Izveštaj o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2022. godinu 30. mart 2023. PDF
Izveštaj o radu Regulatornog tela za elektronske medije - REM za 2022. godinu 30. mart 2023. PDF
Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2022. godinu 30. mart 2023. PDF
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2022. godinu 29. mart 2023. PDF
Izveštaj o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2022. godinu 27. mart 2023. PDF
Izveštaj o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 - potpoglavlje borba protiv korupcije za 2022. godinu 27. mart 2023. PDF
Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2022. godinu 21. mart 2023. PDF
Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2022. godinu 15. mart 2023. PDF
Godišnji izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2022. godinu 9. mart 2023. PDF
Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2022. godinu 1. mart 2023. PDF
Izveštaj o radu Nacionalnog saveta za kulturu za 2022. godinu 28. februar 2023. PDF
Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2022. godinu 24. februar 2023. PDF
Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. januar - 30. jun 2022. godine 27. oktobar 2022. PDF
Izveštaj o radu Vlade za 2021. godinu 3. oktobar 2022. DOC
Polugodišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici (januar - jun 2022) 26. septembar 2022. PDF