Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Narodnoj skupštini

Vladimir Dimitrijević
kontakt telefon: 011/3026-100

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u Narodnoj skupštini

Branislava Kališki
e-mail: branislava.kaliski@parlament.rs
kontakt telefon: 011/3026-662


Informator