Nadležnosti Odbora

Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije ustanovljen je izmenama Poslovnika Narodne skupštine od 30. maja 2003. godine. Nadležnost Odbora za evropske integracije propisana je u članu 64. Poslovnika Narodne skupštine.

Odbor za evropske integracije:

  • razmatra predloge zakona i drugih opštih akata sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima Evropske unije i Saveta Evrope,i o tome izveštava Narodnu skupštinu.

  • pored toga Odbor razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine, predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama.

  • Odbor takođe razvija saradnju s odborima parlamenata drugih zemalja i parlamentarnim institucijama Evropske unije.

Odbor ima 17 članova i 17 zamenika.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4