Saziv od 3. juna 2016.

Šesti sastanak Ekonomskog kokusa

Ponedeljak, 23. april 2018. |

Na šestom sastanku Ekonomskog kokusa razmatrano je više predloga amandmana, koje će narodni poslanici, članovi Ekonomskog kokusa, uložiti na Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

  • Ponedeljak, 3. oktobar 2016.

    Drugi sastanak Ekonomskog kokusa

    Na drugom sastanku Ekonomskog kokusa održanom u Domu Narodne skupštine, razmatran je Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, a koji je članovima Kokusa obrazložila Ana Brnabić, ministarska državne uprave i lokalne samouprave.

  • Ponedeljak, 3. oktobar 2016.

    Prvi (konstitutivni) sastanak Ekonomskog kokusa

    Potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković sazvao je prvi sastanak Ekonomskog kokusa, Parlamentarne grupe za ekonomski razvoj Narodne skupštine Republike Srbije.