POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

XIV. ODNOS NARODNE SKUPŠTINE I PREDSEDNIKA REPUBLIKE

1. Polaganje zakletve predsednika Republike

Član 262.

Predsednik Republike polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom, čitanjem naglas Ustavom utvrđenog teksta zakletve. Posle položene zakletve, predsednik Republike potpisuje tekst zakletve.

2. Predlaganje kandidata za određene funkcije

Član 263.

Predlog kandidata za predsednika Vlade, predsednik Republike dostavlja predsedniku Narodne skupštine u pisanom obliku, sa obrazloženjem. Uz predlog se dostavlja i saglasnost kandidata za predsednika Vlade da prihvata kandidaturu, u pisanom obliku.

Član 264.

Listu kandidata za izbor sudija Ustavnog suda, predsednik Republike dostavlja predsedniku Narodne skupštine u pisanom obliku, sa obrazloženjem. Uz listu se dostavlja i izjava kandidata za sudije Ustavnog suda o prihvatanju kandidature, u pisanom obliku.

Na listi iz stava 1. ovog člana, najmanje dva od predloženih kandidata moraju biti sa teritorije autonomnih pokrajina.

3. Proglašenje zakona i ponovno odlučivanje o zakonu

Član 265.

Predsednik Narodne skupštine odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana izglasavanja zakona, dostavlja zakon predsedniku Republike, radi proglašenja.

Ako predsednik Republike, u Ustavom utvrđenom roku, zakon, uz pismeno obrazloženje, vrati Narodnoj skupštini na ponovno odlučivanje, predsednik Narodne skupštine odmah ga dostavlja narodnim poslanicima i o tome se odlučuje na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine.

Ako Narodna skupština odluči da ponovo glasa o zakonu iz stava 2. ovog člana, zakon se izglasava većinom od ukupnog broja narodnih poslanika.

Predsednik Narodne skupštine ponovo izglasani zakon u Narodnoj skupštini odmah dostavlja predsedniku Republike, radi proglašenja.

Član 266.

Ako predsednik Republike, u Ustavom utvrđenom roku, ne donese ukaz o proglašenju zakona, niti zahteva da Narodna skupština ponovo glasa o zakonu koji je donela, zakon proglašava predsednik Narodne skupštine.

4. Ostavka predsednika Republike

Član 267.

Kad predsednik Republike podnese ostavku i o tome obavesti predsednika Narodne skupštine, predsednik Narodne skupštine ovo obaveštenje odmah dostavlja narodnim poslanicima i obaveštava ih da, u skladu sa Ustavom, zamenjuje predsednika Republike do izbora novog predsednika Republike. Istovremeno, predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za predsednika Republike.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
petak, 1. mart
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja