POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

X. IZVORNICI I OBJAVLjIVANjE AKATA NARODNE SKUPŠTINE

Član 246.

Izvornikom zakona, odnosno drugog opšteg akta ili autentičnog tumačenja zakona smatra se tekst zakona, odnosno drugog opšteg akta ili autentičnog tumačenja zakona, usvojen na sednici Narodne skupštine.

Na izvornik zakona, odnosno drugog opšteg akta Narodne skupštine i na izvornik autentičnog tumačenja zakona stavlja se pečat Narodne skupštine.

Izvornik zakona, odnosno drugog opšteg akta Narodne skupštine i autentičnog tumačenja zakona čuva se u Narodnoj skupštini.

O izradi izvornika, stavljanju pečata, čuvanju i evidenciji izvornika stara se generalni sekretar Narodne skupštine, u skladu sa zakonom.

Član 247.

Zakoni i drugi akti Narodne skupštine i Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa nadležnog odbora Narodne skupštine objavljuju se u ,,Službenom glasniku Republike Srbije".

Odluke Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja objavljuju se u ,,Službenom glasniku Republike Srbije", ako to Odbor odluči.

Član 248.

O objavljivanju zakona i drugih akata Narodne skupštine, kao i akata radnih tela Narodne skupštine stara se generalni sekretar Narodne skupštine.

Generalni sekretar Narodne skupštine, u saradnji sa predlagačem zakona i drugih akata, a pre njihovog objavljivanja, izvršiće ispravke očiglednih slovnih i pravopisnih grešaka, kao i grešaka u pisanju brojeva i imena.

Generalni sekretar Narodne skupštine, na osnovu izvornog teksta zakona, drugog akta Narodne skupštine, odnosno akta radnog tela Narodne skupštine daje ispravku grešaka u objavljenom tekstu tih akata.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
nedelja, 21. jul
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja