Najčešće tražene informacije od javnog značaja

Pitanje:

Na koji način Služba Narodne skupštine vodi evidenciju o radu narodnih poslanika na sednicama Narodne skupštine?

Odgovor:

Sednice Narodne skupštine Republike Srbije održavaju se u Velikoj sali Doma Narodne skupštine od 31. marta 2009. godine i od tog datuma se, u okviru konferencijskog sistema instaliranog u Domu Narodne skupštine, u Službi Narodne skupštine vodi elektronska evidencija glasanja Narodne skupštine (listinzi glasanja o predlozima zakona u celini dostupni su na internet stranici NSRS, za glasanja aktuelnog saziva Narodne skupštine).

Od 31. avgusta 2009. godine u funkciji je i elektronsko evidentiranje prisustva narodnih poslanika sednicama Narodne skupštine, na osnovu aktivirane identifikacione kartice u poslaničkoj jedinici.

Elektronska evidencija aktivnosti narodnih poslanika na sednicama parlamenta zaokružena je marta 2010. godine, kada je aktivirano i memorisanje trajanja diskusija narodnih poslanika, predsednika Vlade i ministara u Vladi na skupštinskim sednicama.

U toku je realizacija projekta integracije sistema elektronskog parlamenta u postojeći konferencijski sistem, čime će biti omogućeno da se na internet stranici Narodne skupštine (www.parlament.rs) objavljuju i glasanja o predlozima zakona u pojedinostima (po amandmanima).


Pitanje:

Koliko je državnih službenika i nameštenika zaposleno u Službi Narodne skupštine?

Odgovor:

Po evidenciji nadležnog Odeljenja Službe NSRS od 09. januara 2017. godine, u Službi Narodne skupštine zaposleno je 427 državnih službenika i nameštenika.


Pitanje:

Ko odlučuje o tome da li će penzioneri koji su narodni poslanici dobijati celu platu ili samo nadoknadu na penziju do visine prosečnog mesečnog primanja narodnog poslanika?

Odgovor:

Pravo na nagradu, naknade, troškove za vršenje poslaničke dužnosti i ostala primanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, uređuje se Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 i 34/01). U skladu sa citiranim zakonom, narodni poslanik koji je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, odnosno koji obavlja samostalnu delatnost ili je starosni penzioner, opredeljuje se da li želi da bude na stalnom radu u Narodnoj skupštini ili da prima naknadu u visini razlike između punog iznosa plate poslanika koji je tu na stalnom radu i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu, odnosno penzije. To čini tako što svoj pisani zahtev za prijem na stalni rad u Narodnu skupštinu, odnosno za ostvarivanje naknade u visini razlike između punog iznosa plate poslanika koji je tu na stalnom radu i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu ili penzije, podnosi Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koji donosi odgovarajuća rešenja o statusnim pitanjima narodnih poslanika, ako zakonom nije drugačije određeno.


Pitanje:

Da li je potrebno posebno odobrenje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova za ulazak u prostorije Narodne skupštine?

Odgovor:

Prema članu 71. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, Br. 9/10), poslove unutrašnjeg obezbeđivanja i održavanja reda u zgradi i prostorijama Narodne skupštine obavljaju pripadnici službe obezbeđenja Ministarstva unutrašnjih poslova, uz saglasnost generalnog sekretara Narodne skupštine. Akti Administrativnog odbora Narodne skupštine kojima se uređuju pitanja unutrašnjeg reda u objektima koje koristi Narodna skupština dostupni su na internet stranici Narodne skupštine www.parlament.rs.


Pitanje:

Koliko u proseku košta dan zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini?

Odgovor:

U periodu od januara do avgusta 2014. godine dnevni varijabilni trošak održavanja sednica Narodne skupštine iznosio je 1.437.381 dinara.


Pitanje:

Koliko je u proseku koštao dan zasedanja Narodne skupštine u 2012. godini?

Odgovor:

Izdaci koji su direktno vezani za sednicu Narodne skupštine su: naknade troškova prevoza za dolazak narodnih poslanika na sednicu, naknade troškova prenoćišta narodnih poslanika, naknade za prekovremeni rad zaposlenih u Službi Narodne skupštine, naknade za dežurstva lekarske ekipe, MUP-a, protivpožarne službe, zaposlenih u restoranu kao i ostalih lica angažovanih za vreme zasedanja NSRS.

Navedeni dnevni izdaci nisu fiksni, već zavise od broja narodnih poslanika koji prisustvuju sednici Narodne skupštine, broja angažovanih zaposlenih u zavisnosti od dnevnog reda sednice i broja angažovanih dežurnih lica za vreme zasedanja, koja su obavezna da dežuraju dok sednica traje.

Ukupni varijabilni troškovi koji su vezani za održavanje sednice Narodne skupštine, u periodu januar – decembar 2012. godine, iznosili su 100.692.045 dinara. U navedenom periodu je održano 63 sednice, te je u proseku dan skupštinskog zasedanja u 2012. godini koštao 1.598.286 dinara.Pitanje:

Na koji način narodni poslanici pravdaju troškove dolaska na sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela privatnim vozilom?

Odgovor:

Služba Narodne skupštine vodi službenu evidenciju o prisustvu narodnih poslanika sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela. Takođe, narodni poslanici koji na sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela dolaze sopstvenim vozilom, potpisuju izjavu kojom potvrđuju da su za dolazak na sednicu koristili sopstveno vozilo, sa navođenjem podataka o registarskom broju vozila, relaciji putovanja, broju pređenih kilometara i datumu održavanja sednice Narodne skupštine, odnosno sednice radnog tela. Na osnovu službene evidencije koju vodi Služba Narodne skupštine i potpisanih izjava narodnih poslanika, Služba Narodne skupštine – Odeljenje za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki, popunjava nalog za isplatu pripadajućih naknada na ime narodnog poslanika koji sadrži: ime i prezime narodnog poslanika, osnov za isplatu naknada troškova (sednica, radno telo), i ukupan iznos obračunatih naknada troškova, koji potpisuju likvidator, blagajnik i narodni poslanik, kome se vrši isplata.


Pitanje:

Kolika je plata narodnih poslanika?

Odgovor:

Plata narodnog poslanika iznosi 82.871,15 dinara.

Odlukom Administrativnog odbora 21 Broj 120-2687/19 od 29. oktobra 2019. godine. godine, kojom se utvrđuje osnovica za obračun i isplatu plata izabranim licima u Narodnoj skupštini, utvrđena je visina plate narodnih poslanika.Pitanje:

Koliko iznosi poslanički dodatak?

Odgovor:

Poslanički dodatak iznosi 27.320,00 dinara.

Svi narodni poslanici imaju pravo na poslanički dodatak za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici, u mesečnom paušalnom iznosu u visini od 40% punog iznosa plate poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini. Članom 9. Zakona o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini utvrđeno je pravo narodnog poslanika na poslanički dodatak – paušal, i on iznosi 40% plate narodnog poslanika na stalnom radu. Stupanjem na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, ova naknada je takođe umanjena jer se od 1. decembra 2014. godine obračunava po umanjenoj plati, što znači da je poslanički dodatak na mesečnom nivou 27.320,00 dinara.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
ponedeljak, 15. april
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja