Generalni sekretar Narodne skupštine

  • pomaže predsedniku i potpredsednicima Narodne skupštine u pripremanju sednica Narodne skupštine,
  • stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Narodne skupštine,
  • rukovodi Službom Narodne skupštine,
  • vrši druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.
Na Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, dana 22. oktobra 2020. godine, za generalnog sekretara Narodne skupštine imenovan je Veljko Odalović, magistar pravnih nauka.

Generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Narodna skupština, na predlog predsednika Narodne skupštine.

Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Narodne u pripremanju sednica Narodne skupštine, stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Narodne skupštine, rukovodi Službom i vrši druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.

Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini i predsedniku Narodne skupštine.

Funkcija generalnog sekretara prestaje danom imenovanja generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 33. Zakona o Narodnoj skupštini)

Generalni sekretar:
Veljko Odalović, magistar pravnih nauka
Kontakt tel. 011/3026-100; 3026-000
e-mail: sekretar@parlament.rs

Generalni sekretar Narodne skupštine ima zamenikakoji mu pomaže u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Zamenika generalnog sekretara imenuje Narodna skupština, na predlog generalnog sekretara uz saglasnost predsednika Narodne skupštine.

Broj zamenika generalnog sekretara utvrđuje se Poslovnikom.

Zamenik generalnog sekretara je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini, predsedniku Narodne skupštine i generalnom sekretaru.

Funkcija zamenika generalnog sekretara prestaje danom imenovanja zamenika generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 34. Zakona o Narodnoj skupštini)

Zamenici generalnog sekretara:
Srđan Smiljanić
, dipl.pravnik
Kontakt tel. 011/3026-100


Branko Marinković, dipl.pravnik

Kontakt tel. 011/3026-100

Služba Narodne skupštine

Organizacija i rad Službe Narodne skupštine, položaji i radna mesta zaposlenih i druga pitanja od značaja za rad Službe uređuju se Odlukom o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine („Sl. glasnik RS“, Br. 62/06).

Služba Narodne skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini kao i određene poslove za potrebe Republičke izborne komisije. Na prava i obaveze državnih službenika i nameštenika u Službi Narodne skupštine primenjuju se zakoni i drugi propisi koji se odnose na državne službenike i nameštenike u državnim organima, opšti propisi o radu i poseban kolektivni ugovor za državne organe.

Generalni sekretar rukovodi Službom Narodne skupštine i donosi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine. Generalni sekretar priprema predlog skupštinskog budžeta i naredbodavac je za finansijsko-materijalno poslovanje Narodne skupštine i Službe Narodne skupštine.

Za rad Službe Narodne skupštine, generalni sekretar odgovoran je Narodnoj skupštini i predsedniku Narodne skupštine.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3