Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu 20. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 20. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 20. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 20. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost 20. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 20. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu 17. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 17. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 17. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnom stanovanju 17. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 16. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o institucionalnom okviru Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope (2013) 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG BANK Malta LTD, “AIK BANKA” a.d. Niš i UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd po zaduženju javnog preduzeća “SRBIJAGAS” Novi Sad 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 10. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o potrđivanju Protokola o održivom turizmu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata 9. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom upravljanju šumama uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata 9. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 8. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča 8. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji 25. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o robnim berzama 21. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o slobodi od straha 20. novembar 2014. grupa od 19 narodnih poslanika Demokratske stranke i Nove stranke PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala 19. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o matičnim knjigama 18. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kanade o podsticanju i zaštiti ulaganja 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari 14. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika 31. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma 31. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 28. oktobar 2014. narodni poslanik Gordana Čomić PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazumа između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa 24. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji 7. oktobar 2014. narodni poslanik Snežana Malović PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi 7. oktobar 2014. narodni poslanik Biljana Hasanović Korać PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma 3. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 26. septembar 2014. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti 3. jul 2014. narodni poslanik prof.dr Dušan Milisavljević PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru 23. april 2014. narodni poslanici Gordana Čomić i Borislav Stefanović PDF