Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane 29. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji 27. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama 26. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prometu nepokretnosti 22. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 15. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika 7. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 7. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi 7. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 7. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 31. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa 31. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva 29. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme 25. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju 25. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti 25. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljenju plaćenim poslom članova porodice članova diplomatskih misija, konzularnih predstavništava i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama 21. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Originalne konvencije (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalnog protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokola o izmenama Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena 21. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju 18. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari 14. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji 11. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza 11. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014-2020) 11. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti 11. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 9. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika 7. jul 2014. grupa od 10 narodnih poslanika Socijaldemokratske partije Srbije PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike Tunis 7. jul 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti 3. jul 2014. narodni poslanik prof.dr Dušan Milisavljević PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanjue Bezbednosnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine 23. jun 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 23. jun 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Češke Republike o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 23. jun 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) u vezi sa osnivanjem Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao Centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKO 22. maj 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru 23. april 2014. narodni poslanici Gordana Čomić i Borislav Stefanović PDF