Izveštaji

Naziv Datum Preuzmi
AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA – IZVEŠTAJ O RADU ZA 2012. GODINU II DEO 12. jun 2013. PDF
AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA – IZVEŠTAJ O RADU ZA 2012. GODINU I DEO 12. jun 2013. PDF
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA KONTROLISANE ROBE ZA 2011. GODINU 6. jun 2013. PDF , DOC
NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA - IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE 5. jun 2013. PDF , DOC
NACIONALNI MEHANIZAM ZA PREVENCIJU TORTURE – IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU 4. jun 2013. PDF
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – Redovan godišnji izveštaj za 2012. godinu 15. mart 2013. PDF
NARODNA BANKA SRBIJE - FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 31. DECEMBAR 2012. GODINE I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 31. maj 2013. PDF
RAD JAVNIH TUŽILAŠTVA NA SUZBIJANjU KRIMINALITETA I ZAŠTITI USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI U 2012. GODINI II DEO 17. maj 2013. PDF
IZVEŠTAJ O RADU NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ZA 2012. GODINU 18. april 2013. PDF
POSEBAN IZVEŠTAJ O DISKRIMINACIJI OSOBA SA INVALIDITETOM U SRBIJI 10. maj 2013. PDF
IZVEŠTAJ O RADU VLADE ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2012. GODINE 8. maj 2013. PDF , DOC
Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u periodu januar – decembar 2012. godine II deo 29. april 2013. PDF
Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u periodu januar – decembar 2012. godine I deo 29. april 2013. PDF
IZVEŠTAJ O POSLOVANjU 2012. GODINA I DEO 26. april 2013. PDF
IZVEŠTAJ O POSLOVANjU 2012. GODINA II DEO 26. april 2013. PDF
IZVEŠTAJ O POSLOVANjU 2012. GODINA III DEO 26. april 2013. PDF
Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period novembar – decembar 2012. godine 26. april 2013. PDF
IZVEŠTAJ O RADU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA POŠTANSKE USLUGE ZA 2012. GODINU 12. april 2013. PDF
GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU BUDžETSKE INSPEKCIJE ZA 2012. GODINU 8. april 2013. PDF , DOC
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2012. godinu 1. april 2013. PDF
Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2012. godinu 28. mart 2013. PDF
IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ZA 2012. GODINU 28. mart 2013. PDF
nastavak IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ZA 2012. GODINU 28. mart 2013. PDF
Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije 28. mart 2013. PDF
ANEKS 1 IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA 2012. GODINU 28. mart 2013. PDF
Redovan Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2012. godinu 15. mart 2013. PDF , DOC