2019. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2019. 258
Vlada 219
narodni poslanici 38
ostali predlagači 1