2010. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2010. 207
Vlada 192
narodni poslanici 14
ostali predlagači 1

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine