2001. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2001. 98
Vlada 63
narodni poslanici 23
ostali predlagači 12

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine