2020. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2020. 97
Vlada 77
narodni poslanici 20
ostali predlagači 0