2003. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2003. 144
Vlada 98
narodni poslanici 38
ostali predlagači 8

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine