2005. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2005. 150
Vlada 134
narodni poslanici 10
ostali predlagači 6

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine