1993. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 1993. 183
Vlada 98
narodni poslanici 84
ostali predlagači 1

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine