2011. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2011. 209
Vlada 196
narodni poslanici 11
ostali predlagači 2

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine