2006. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2006. 124
Vlada 105
narodni poslanici 11
ostali predlagači 8

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine