2013. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2013. 208
Vlada 170
narodni poslanici 35
ostali predlagači 3

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine