Evropske integracije


Republika Srbija u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji

Pridruživanje i pristupanje Evropskoj uniji je strateško opredeljenje Republike Srbije, koje počiva na širokom političkom i društvenom konsenzusu. Put ka Evropskoj uniji je put ka modernijem društvu stabilne demokratije i razvijene ekonomije, na kome su politički i ekonomski zahtevi sredstvo, a ne cilj razvoja. Na taj način, pridruživanje Republike Srbije Evropskoj uniji podrazumeva osvajanje pretpostavki vlastitog razvoja i stabilnosti, uz istovremeno širenje evropskog prostora, mira i demokratije.

Hronološki pregled

Proces stabilizacije i pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji formalno je započet 2001. godine. Pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i Republike Srbije počeli su u novembru 2005. godine. SSP i prateći Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima (PTS) potpisani su u aprilu 2008. godine. Od 1. februara 2009. godine Republika Srbija je jednostrano primenjivala Prelazni trgovinski sporazum, koji je u decembru iste godine odmrznut od strane Evropske unije, a 14. juna 2010. godine, Savet ministara Evropske unije, odlučio je da odmrzne i proces ratifikacije SSP. Evropski parlament ratifikovao je SSP 19. januara 2011. godine, a proces ratifikacije u zemljama članicama Evropske unije završen je 18. juna 2013. godine. Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala je SSP 9. septembra 2008. godine, dok je prethodno Narodna skupština usvojila, 13. oktobra 2004. godine, Rezoluciju o pridruživanju Evropskoj uniji. SSP je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine, čime je Republika Srbija dobila status države pridružene Evropskoj uniji. Dve najvažnije obaveze koje je naša zemlja preuzela potpisivanjem SSP su uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravom(pravnim tekovinama)(zakonodavstvom) Evropske unije.

19. decembra 2009. stupio je na snagu bezvizni režim sa EU, koji je omogućio građanima Srbije da bez viza putuju u 25 zemalja članica Evropske unije, kao i u tri zemlje koje nisu članice EU, a koje su deo Šengenskog prostora. 1. marta 2012. godine, Evropski savet je doneo odluku da Republici Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Početak pristupnih pregovora na političkom nivou označila je Prva međuvladina konferencija između Republike Srbije i Evropske unije, održana 21. januara 2014. godine, u Briselu.

U decembru 2015. godine otvorena su prva pregovaračka poglavlja – Poglavlje 32 – Finansijski nadzor i Poglavlje 35 – Ostala pitanja, koji se bavi normalizacijom odnosa Beograda i Prištine.

Proces analitičkog pregleda zakonodavstva (skrining) započeo je 25. septembra 2013. godine kada je u Briselu održan skrining za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, a 24. marta 2015. godine održavanjem bilateralnog skrininga za Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe, završen je celokupan proces skrininga.

Do sada je ukupno otvoreno 18 poglavlja, a 2 su privremeno zatvorena.

NAZIV POGLAVLjA
STATUS
1: Sloboda kretanja robe

2: Sloboda kretanja radnika
3: Poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga
4: Sloboda kretanja kapitalaOtvoreno 10.12.2019.
5: Javne nabavkeOtvoreno 13.12.2016.
6: Pravo privrednih društvaOtvoreno 11.12.2017.
7: Pravo intelektualne svojineOtvoreno 20.06.2017.
8: Konkurencija
9: Finansijske uslugeOtvoreno 27.06.2019.
10: Informaciono društvo i mediji
11: Poljoprivreda i ruralni razvoj
12: Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja
13: Ribarstvo Otvoreno 25.06.2018.
14: Transport
15: Energetika
16: Porezi
17: Ekonomska i monetarna politikaOtvoreno 10.12.2018.
18: StatistikaOtvoreno 10.12.2018.
19: Socijalna politika i zapošljavanje
20: Preduzetništvo i industrijska politikaOtvoreno 27.02.2017.
21: Transevropske mreže
22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
23: Pravosuđe i osnovna pravaOtvoreno 18.07.2016.
24: Pitanja pravde, slobode i bezbednosti Otvoreno 18.07.2016.
25: Nauka i istraživanjePrivremeno zatvoreno
26: Obrazovanje i kulturaPrivremeno zatvoreno
27: Životna sredina
28: Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
29: Carinska unijaOtvoreno 20.06.2017.
30: Ekonomski odnosi sa inostranstvomOtvoreno 11.12.2017.
31: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
32: Finansijski nadzorOtvoreno 14.12.2015.
33: Finansijske i budžetske odredbeOtvoreno 25.06.2018.
34: Institucije
35: Ostala pitanjaOtvoreno 14.12.2015.