Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Žitište

Ponedeljak, 20. septembar 2010.

Dvadeset šesta sednica Odbora za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polova održao je 20. septembra u Žitištu sednicu u formi okruglog stola. Tema sednice je bila položaj žena na selu.Odbor za ravnopravnost polova održao je 20. septembra u Žitištu sednicu u formi okruglog stola. Tema sednice je bila položaj žena na selu.

Na početku rada, predsednica dr Gordana Paunović–Milosavljević upoznala je učesnike okruglog stola sa nadležnostima i radom Odbora za ravnopravnost polova i istakla je njegov najvažniji zadatak da razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata sa stanovišta unapređenja ravnopravnosti polova. Posebno je naglasila da je krajem prošle godine usvojen Zakon o ravnopravnosti polova na čijem donošenju su se članovi Odbora značajno angažovali. U cilju jačanja kontrolne uloge, Odbor povremeno drži sednice u lokalnim sredinama kako bi se upoznao sa radom kancelarija za rodnu ravnopravnost i problemima u njihovom radu, rekla je predsednica Odbora.

Govoreći o položaju žena u Srednjebanatskom upravnom okrugu načelnica tog ogruga Tanja Dulović je ukazala da su žene na selu u izuzetno teškom položaju. One najčešće nemaju svoju imovinu, niti su zaposlene, što je glavni uzrok njihovog lošeg položaja. Preko 90 odsto žena koje rade samo u seoskim domaćinstvima i čiji je rad „nevidljiv“ nema ni odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Osim toga, smanjuje se i broj žena preduzetnika.

Predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost u Žitištu Marija Isakov istakla je da je Opština Žitište među prvima u Srbiji osnovala kancelariju pre pet godina i donela odluku o ravnopravnoj zastupljenosti žena u opštinskim organima. Komisija je okupila žene sa sela u 12 različitih udruženja, organizuje edukativne programe i zainteresovana je za uključivanje u razvojne programe koji imaju obezbeđeno finansiranje.

Predstavnica Zrenjaninskog edukativnog centra Radoslava Aralica govorila je o neravnopravnom položaju žena na tržištu rada i ukazala na brojne primere diskriminacije žena prilikom zapošljavanja. Istakla je i da su žene u seoskim sredinama više izložene nasilju, a da u takvim situacijama ređe traže pomoć u odnosu na žene iz grada.

Članica Odbora Jelena Travar-Miljević predstavila je CEDAW Konvenciju i govorila o lokalnim mehanizmima i položaju žena na selu.

U razgovoru je najveća pažnja posvećena pitanju na koji način poboljšati ekonomski položaj žena na selu i obezbediti im jednake mogućnosti u oblasti rada i zapošljavanja.

Pokrenute su inicijative za izmene pojedinih zakona koje bi trebalo da doprinesu poboljšanju ekonomskog položaja žena na selu.U radu sednice učestvovali su narodni poslanici Miletić Mihajlović, Elvira Kovač, Zlata Đerić, Branka Ljiljak i Dušanka Plećević i predstavnici lokalne samouprave Opštine Žitište.

Po završetku rasprave, Odbor je zaključio da predloži zaključake, o kojima će se izjasniti na svojoj narednoj sednici.


Žitište: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Petak, 15. novembar 2019. 24. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Pančevo Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 6. novembar 2017. 13. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Subotica Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 10. decembar 2015. 38. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Novi Sad Ima fotografija
Petak, 27. novembar 2015. 36. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zrenjanin
Petak, 19. jun 2015. 33. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Dimitrovgrad
Četvrtak, 23. april 2015. 26. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Sjenica
Utorak, 18. novembar 2014. 15. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Vrnjacka Banja Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 28. septembar 2009. Trinaesta sednica Odbora za ravnopravnost polova Niš
Subota, 13. oktobar 2007. Peta sednica Odbora za međunacionalne odnose Kikinda Ima fotografija

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.