Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Pančevo

Petak, 15. novembar 2019.

24. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova održao je, 15. novembra 2019. godine sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Pančevu, na kojoj je razmotreno pitanje ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina.


15. novembar 2019. Učesnici 24. sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

15. novembar 2019. Učesnici 24. sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Sednici je, pored članova Odbora, prisustvovao Saša Pavlov, gradonačelnik Grada Pančeva, Džon Klejton (John Clayton), šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska prava Vlade Republike Srbije, Ivana Antić, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Dragana Vujkov, savetnica zaštitnika građana, prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman, predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnici Skupštine AP Vojvodine i (Pokrajinske Vlade), nadležni organi lokalne samouprave, Savet za međunacionalne odnose Grada Pančeva, ombudsman Grada Pančeva i organizacije civilnog društva.

Predsednica Odbora Jasmina Karanac navela je da je Narodna skupština usvojila nova zakonska rešenja koja doprinose unapređenju manjinskih prava, a posebno Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Istakla je, da je cilj održavanja ove sednice da se kroz kontrolnu funkciju parlamenta, razmotri primena usvojenih zakona, u prisustvu upravo onih organa koji ove zakone pripremaju i primenjuju, kao i onih na koje se zakon odnosi i čijim pravima treba da doprinese.

Za Narodnu skupštinu imajući u vidu njenu zakonodavnu i kontrolnu funkciju, veoma je važno da imamo dobar pravni okvir i primenjive zakone koji će obezbediti izgradnju efikasne integrativne manjinske politike i očuvanje kulturnih i jezičkih raznolikosti svih nacionalnih manjina koje u njoj žive. Ovaj cilj smo sebi postavili i kada je reč o našem putu ka Evropskoj uniji. O tome govori poseban Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, ali i naša opredeljenost da u ovoj oblasti u naš sistem integrišemo sve ono što je propisano međunarodnim standardima, pre svega Saveta Evrope.

Učesnicima su se obratili Saša Pavlov, gradonačelnik grada Pančeva, koji je govorio o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na teritoriji grada Pančevo, Džon Klejton (John Clayton), šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS- u Srbiji, koji je govorio o aktivnostima Misije OEBS u oblastima ostvarivanja prava nacionalnih manjina, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska prava Vlade Republike Srbije, koja se u svom izlaganju osvrnula na međunarodni okvir i dobijene preporuke koje se odnose na Srbiju.

Ivana Antić, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, govorila je o zakonodavnom okviru i ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina na teritoriji pojedinih lokalnih samouprava. Dragana Vujkov, savetnica zaštitnika građana, predstavila je Poseban izveštaj Zaštitnika građana o službenoj upotrebi mađarskog jezika i pisma i Poseban izveštaj Zaštitnika građana o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma.

Predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina izneli su svoja iskustva u ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina

Odbor je ovu sednicu održao van sedišta Narodne skupštine, uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jasmina Karanac, a prisustvovali su članovi i zamenici članova: Milanka Jevtović Vukojičić, Olena Papuga, Vesna Ivković, Ljupka Mihajlovska, Olivera Ognjanović i Violeta Lutovac Đurđević.


Video (1)

Petak, 15. novembar 2019. | 24. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 15.11.2019.

Pančevo: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Ponedeljak, 6. novembar 2017. 13. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Subotica Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 10. decembar 2015. 38. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Novi Sad Ima fotografija
Petak, 27. novembar 2015. 36. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zrenjanin
Petak, 19. jun 2015. 33. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Dimitrovgrad
Četvrtak, 23. april 2015. 26. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Sjenica
Utorak, 18. novembar 2014. 15. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Vrnjacka Banja Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 20. septembar 2010. Dvadeset šesta sednica Odbora za ravnopravnost polova Žitište Ima fotografija
Ponedeljak, 28. septembar 2009. Trinaesta sednica Odbora za ravnopravnost polova Niš
Subota, 13. oktobar 2007. Peta sednica Odbora za međunacionalne odnose Kikinda Ima fotografija

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.