Radna tela

 • Četvrtak, 27. februar 2020.

  38. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici održanoj 27. februara članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.

 • Četvrtak, 27. februar 2020.

  45. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici održanoj 27. februara, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

 • Četvrtak, 27. februar 2020.

  81. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici, održanoj 27. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Četvrtak, 27. februar 2020.

  108. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 27. februara, razmotrili Predlog zakona o igrama na sreću u pojedinostima.

 • Sreda, 26. februar 2020.

  148. sednica Odbora ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora održanoj 26. februara, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima i u načelu, više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  54. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici, održanoj 24. februara, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona dnevnog reda Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  80. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na sednici održanoj 24. februara 2020. godine razmatrao je predloge zakona iz nadležnosti Odbora, koji su na dnevnom redu Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  37. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora, održanoj 24. februara, razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope, koje je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  59. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici, održanoj 24. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR), koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  147. sednica Odborа za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora, održanoj 24. fabruara, razmotrene su sledeće tačke dnevnog reda:

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  107. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 24.februara, razmotrili u načelu Predlog zakona o igrama na sreću.

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  95. sednica Odbora za spoljne poslove

  Odbor za spoljne poslove je održao 24. februara sednicu na kojoj je razmotren Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  75. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije održao je sednicu 24. februara, na kojoj je razmotren Predlog zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  64. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku održao je sednicu 24. februara na kojoj su razmotreni predlozi zakona iz nadležnosti Odbora koji su na dnevnom redu Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu.

 • Ponedeljak, 24. februar 2020.

  44. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici od 24. februara, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su u načelu Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

 • Petak, 21. februar 2020.

  146. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 21. februara, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o memorijalnom centru „Staro sajmište“, koji je podnela Vlada i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.

 • Petak, 21. februar 2020.

  36. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti na 36. sednici održanoj 21. februara 2020. godine razmatrao je i jednoglasno usvojio Izveštaj Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane o izvršenom vanrednom nadzoru u Vojnobezbednosnoj agenciji nad zakonitošću primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka.

 • Petak, 21. februar 2020.

  18. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

  Odbor za dijasporu i Srbe u regionu je, na sednici održanoj 21. februara, razmatrao Rešavanje pitanja nestalih lica – preduslov pomirenja u regionu.

 • Petak, 21. februar 2020.

  40. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici Odbora, održanoj 21. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Petak, 21. februar 2020.

  58. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici održanoj 21. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić, u pojedinostima.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5