Radna tela

 • Sreda, 15. januar 2020.

  71. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je na sednici održanoj 15. januara 2020. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 27 „Životna sredina i klimatske promene“.

 • Ponedeljak, 13. januar 2020.

  76. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na sednici održanoj 13. januara, kao nadležni Odbor, razmotrio Predlog strategije razvoja pravosuđa za period 2019–2024. godine, koje je dostavilo Ministarstvo pravde.

 • Ponedeljak, 13. januar 2020.

  26. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine, na sednici održanoj 13. januara 2020. godine kojoj je predsedavala Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine i Odbora za zaštitu životne sredine, razmotrio je i dao pozitivno mišljenje na Pregovaračku poziciju Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene.

 • Petak, 10. januar 2020.

  103. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici održanoj 10. januara, članovi Odbora razmotrili su Predlog finansijskog plana Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu i Predlog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Komisiji za kontrolu državne pomoći.

 • Petak, 10. januar 2020.

  89. sednica Odbora za spoljne poslove

  Odbor za spoljne poslove je na sednici, održanoj 10. januara, razmotrio redovne aktivnosti stalnih delegacija i jednoglasno odlučio da narodni poslanici Branka Stamenković i dr Vladimir Orlić učestvuju na sastanku Odbora za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji će se održati 16. januara 2020. godine.

 • Petak, 27. decembar 2019.

  33, 34. i 35. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Na 33, 34. i 35. sednici koje su održane 27. decembra 2019. godine Odbor za kontrolu službi bezbednosti razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaj o stanju bezbednosti Republike Srbije, kao i Izveštaj o radu Vojnoobaveštajne agencije i Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije za period od 1. aprila do 30. septembra 2019. godine.

 • Četvrtak, 26. decembar 2019.

  24. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Članovi Odbora za zdravlje i porodicu su, na sednici održanoj 26. decembra, razmotrili predstavke građana i organizacija koje su upućene Odboru i na predlog Radne grupe Odbora utvrdili dalja postupanja sa njima.

 • Četvrtak, 26. decembar 2019.

  43. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici, održanoj 26. decembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, u načelu.

 • Četvrtak, 26. decembar 2019.

  36. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora, održanoj 26. decembra, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Sreda, 25. decembar 2019.

  25. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici, održanoj 25. decembra, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2018. godinu, koji je podnela Vlada.

 • Sreda, 25. decembar 2019.

  34. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici Odbora, održanoj 25. decembra, obavljen je razgovor sa kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koje je predložio ovlašćeni predlagač nadležni odbor Narodne skupštine, kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koje je predložio ovlašćeni predlagač udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji i kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koje je predložio ovlašćeni predlagač nacionalni saveti nacionalnih manjina.

 • Sreda, 25. decembar 2019.

  137. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 25. decembra, razmotrili amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.

 • Sreda, 25. decembar 2019.

  73. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 25. decembra, članovi Odbora razmotrili su i dali pozitivno mišljenje Jani Ljubičić da, uz vršenje funkcije člana Republičke izborne komisije, može da vrši i funkciju predsednika Opštinske izborne komisije Zemun.

 • Ponedeljak, 23. decembar 2019.

  33. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Članovi Odbora za kulturu i informisanje su, na sednici održanoj 23. decembra, utvrdili listu kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, koje su predložili: nadležni odbor Narodne skupštine, udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

 • Ponedeljak, 23. decembar 2019.

  35. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora, održanoj 23. decembra, razmotreni su, u načelu :

 • Petak, 20. decembar 2019.

  102. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 20. decembra, odlučivali o upućivanju predloga akata po hitnom postupku na dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine 2019. godine.

 • Sreda, 18. decembar 2019.

  32. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Članovi Odbora za kulturu i informisanje održali su 18. decembra sednicu na kojoj su odredili dodatni rok za uređivanje podnetih predloga kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koje su predložili ovlašćeni predlagači: nadležni odbor Narodne skupštine, udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji i nacionalni saveti nacionalnih manjina, do ponedeljka, 23. decembra 2019. godine.

 • Sreda, 18. decembar 2019.

  136. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, održanoj 18. decembra, članovi Odbora razmotrili su amandmane na Predlog zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada.

 • Sreda, 18. decembar 2019.

  75. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora, održanoj 18. decembra 2019. godine, razmotren je Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima

 • Utorak, 17. decembar 2019.

  101. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 17. decembra, razmotrili u pojedinostima više predloga zakona koji su na dnevnom redu Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019.godini.