Radna tela

 • Ponedeljak, 22. februar 2016.

  37. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 22. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o javnom zdravlju i Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje je podnela Vlada, u načelu.

 • Ponedeljak, 22. februar 2016.

  53. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici održanoj 22. februara, članovi Odbora za spoljne poslove razmotrili su i jednoglasno prihvatili dve inicijative za posete delegacija Narodne skupštine u narednom periodu.

 • Ponedeljak, 22. februar 2016.

  85. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, na sednici održanoj 22. februara, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u načelu, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.

 • Ponedeljak, 22. februar 2016.

  42. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 22. februara, razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o javnim preduzećima, Predlog zakona o metrologiji i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala. Na dnevnom redu sednice bili su i razmatranje Predloga zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, u načelu.

 • Ponedeljak, 22. februar 2016.

  53. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici održanoj 22.februara, članovi Odbora za evropske integracije razmotrili su, u načelu, predloge zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

 • Ponedeljak, 22. februar 2016.

  55. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici Odbora, održanoj 22. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o međunarodnom drumskom saobraćaju i Predloga zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama člana 1(a), člana 14(1) i člana 14(3)(b) Evropskog sporazuma od 30. septembra 1957. godine o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), koje je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 22. februar 2016.

  53. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora, održanoj 22. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 22. februar 2016.

  182. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 22. februara, razmotrio 14 predloga zakona iz dnevnog reda Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini.

 • Petak, 19. februar 2016.

  181. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 19. februara, razmotren je amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je podneo Odbor za za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

 • Petak, 19. februar 2016.

  48. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je u Danu za glasanje 19. februara, sazvao sednicu na kojoj je razmotrio amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu, zbog potrebe da se izvrši terminološko usklađivanje prihvaćenih amandmana sa tekstom zakona. Odbor je usvojio amandman kojim se članu 49. dodaje član 49a.

 • Petak, 19. februar 2016.

  180. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 19. februara, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

 • Petak, 19. februar 2016.

  179. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 19. februara, razmotreni su podneti amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu, koje je podnela Vlada.

 • Petak, 19. februar 2016.

  25. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

 • Petak, 19. februar 2016.

  47. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na 47. sednici održanoj 19. februara, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su amandmane podnete na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu.

 • Sreda, 17. februar 2016.

  24. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, koje je podnela Vlada.

 • Sreda, 17. februar 2016.

  52. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 17. februara, članovi Odbora razmatrali su, u načelu, četiri predloga zakona sa dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini, koje je podnela Vlada.

 • Sreda, 17. februar 2016.

  33. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici održanoj 17. februara, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, koji je podnela Vlada.

 • Sreda, 17. februar 2016.

  46. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici od 17. februara, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu.

 • Sreda, 17. februar 2016.

  178. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 17. februara razmotrio šest predloga zakona sa dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini, koje je podnela Vlada.

 • Petak, 12. februar 2016.

  63. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 12. februara, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmatrao je zahtev Agencije za energetiku Republike Srbije i zahtev Regulatornog tela za elektronske medije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima i Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u periodu januar-decembar 2015. godine koji je podneo zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
petak, 7. oktobar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja