Radna tela

 • Četvrtak, 3. decembar 2015.

  37. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Povodom obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održali su zajedničku sednicu na temu „Inkluzija osoba sa invaliditetom – pristupačnost i osnaživanje“.

 • Sreda, 2. decembar 2015.

  31. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici održanoj 2. decembra, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva upoznali su se sa rezultatima istraživanja i preporuka za život u zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

 • Utorak, 1. decembar 2015.

  35. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 1. decembra, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u načelu, i Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, u načelu i u pojedinostima.

 • Utorak, 1. decembar 2015.

  152. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 1. decembra razmotrio šest predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

 • Petak, 27. novembar 2015.

  36. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Na sednici od 27. novembra, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova upoznali su se sa „Zrenjaninskim modelom“ u borbi protiv nasilja u porodici.

 • Petak, 27. novembar 2015.

  48. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici održanoj 27. novembra, članovi Odbora za evropske integracije razmotrili su Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u načelu.

 • Četvrtak, 26. novembar 2015.

  38. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici od 26. novembra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su aktuelnu situaciju u vezi sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u vezi sa isplatom podsticaja poljoprivrednicima.

 • Četvrtak, 26. novembar 2015.

  31. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 26. novembra, članovi Odbora razmatrali su predstavke građana i organizacija upućene Odboru.

 • Četvrtak, 26. novembar 2015.

  Nastavak javnog slušanja o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

  U nastavku javnog slušanja Odbora za zaštitu životne sredine o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, održanog 26. novembra, članovi Odbora, predstavnici resornog ministarstva i stručne javnosti diskutovali su o predlozima, primedbama i sugestijama na nacrte zakona.

 • Četvrtak, 26. novembar 2015.

  60. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 25. novembra, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmatrao je zahtev Fiskalnog saveta za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima i dodatno radno angažovanje i zahtev Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima.

 • Sreda, 25. novembar 2015.

  45. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine i Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske održali su 25. novembra, zajedničku sednicu na kojoj su razmotrili bezbednosnu situaciju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i govorili o zakonodavnom okviru i aktivnostima odbora.

 • Sreda, 25. novembar 2015.

  34. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici Odbora za kulturu i informisanje održanoj 25. novembra, članovi Odbora su razmatrali dopunu dokumentacije i utvrđivanje liste kandidata i liste organizacija za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, saglasno članu 10. stav 6. Zakona o elektronskim medijima.

 • Utorak, 24. novembar 2015.

  45. sednica Odbora za spoljne poslove

  Odbor za spoljne poslove je 24. novembra 2015. godine održao 45. sednicu, zatvorenu za javnost.

 • Utorak, 24. novembar 2015.

  21. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici održanoj 24. novembra, Odbor za zaštitu životne sredine informisao se o Izveštaju Evropske komisije u delu koji se odnosi na Poglavlje 27, i razmotrio je informacije o izveštajima o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, za deo koji se odnosi na zaštitu životne sredine, u periodima od novembra 2014. godine do maja tekuće godine.

 • Petak, 20. novembar 2015.

  48. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 20. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su amandman koji je, u Danu za glasanje, Odbor podneo na Predlog zakona o ozakonjenju objekata.

 • Petak, 20. novembar 2015.

  151. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 20. novembra, članovi Odbora razmotrili su, u Danu za glasanje amandman na Predlog zakona o ozakonjenju objekata, koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

 • Petak, 20. novembar 2015.

  59. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 20. novembra, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrdili su Predlog skupštinskog budžeta za 2016. godinu, koji je pripremio zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine.

 • Četvrtak, 19. novembar 2015.

  150. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 19. novembra 2015. godine razmotrio amandmane na predloge zakona koji su na dnevni redu Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

 • Četvrtak, 19. novembar 2015.

  25. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Dana 19. novembra 2015. godine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove održali su zajedničku sednicu, na kojoj su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije informisali članove odbora o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji.

 • Četvrtak, 19. novembar 2015.

  44. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Dana 19. novembra 2015. godine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove održali su zajedničku sednicu, na kojoj su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije informisali članove odbora o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
nedelja, 21. jul
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja