Radna tela

 • Petak, 2. oktobar 2015.

  31. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 2. oktobra, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, u pojedinostima.

 • Petak, 2. oktobar 2015.

  39. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na 39. sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 2. oktobra 2015. godine, usvojeno je više inicijativa za posete, redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine i izveštaji o realizovanim posetama.

 • Petak, 2. oktobar 2015.

  66. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 2. oktobra, obavili razgovor sa kandidatima za izbor predsednika i člana Komisije za hartije od vrednosti.

 • Četvrtak, 1. oktobar 2015.

  42. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 1. oktobra 2015. godine, razmatran je i prihvaćen Izveštaj o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period maj – jun 2015. godine.

 • Četvrtak, 1. oktobar 2015.

  17. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na 17. sednici Odbora za zaštitu životne sredine održanoj 1. oktobra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su u načelu, Predlog zakona o nacionalnim parkovima, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, koje je podnela Vlada.

 • Četvrtak, 1. oktobar 2015.

  27. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, održanoj 1. oktobra, članovi Odbora razmatrali su aktuelno stanje u zbrinjavanju tražilaca azila

 • Četvrtak, 1. oktobar 2015.

  26. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 1. oktobra, članovi Odbora razmatrali su Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Predlog odluke za organizovanje javnog slušanja.

 • Četvrtak, 1. oktobar 2015.

  31. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici održanoj 1.oktobra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su i jednoglasno prihvatili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine.

 • Četvrtak, 1. oktobar 2015.

  136. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 1. oktobra razmotrio, u načelu predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

 • Ponedeljak, 28. septembar 2015.

  30. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 28. septembra, članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, u načelu.

 • Ponedeljak, 28. septembar 2015.

  65. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na 65. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 28. septembra 2015. godine, članovi Odbora su razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koje je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Ponedeljak, 28. septembar 2015.

  135. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 28. septembra, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je 21 amandman koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

 • Petak, 25. septembar 2015.

  41. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 25. septembra 2015. godine, razmatran je i prihvaćen Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1.04.2015. godine do 30.06.2015. godine.

 • Petak, 25. septembar 2015.

  38. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na 38. sednici, održanoj 25. septembra, članovi Odbora za spoljne poslove usvojili su više inicijativa za posete i konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine.

 • Petak, 25. septembar 2015.

  42. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 25. septembra, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada.

 • Petak, 25. septembar 2015.

  134. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 25. septembra, članovi Odbora razmotrili su četiri Predloga zakona, koje je podnela Vlada i koji su uvršteni u Dnevni red 17. vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini.

 • Utorak, 22. septembar 2015.

  64. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 22. septembra članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Predlog zakona o izmenama Zakona o hipoteci, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u načelu i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak.

 • Utorak, 22. septembar 2015.

  63. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 22. septembra, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su više izveštaja, programa i planova Narodne banke Srbije za 2014. i 2015. godinu

 • Subota, 19. septembar 2015.

  30. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na sednici održanoj 18. i 19. septembra, razmotrio je Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period jul-septembar 2014.godine, Informaciju o Nacrtu pravilnika o malim proizvođačima kao subjektima u poslovanju hranom životinjskog i biljnog porekla i probleme poljoprivrednih proizvođača u vezi sa plaćanjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 • Četvrtak, 17. septembar 2015.

  62. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 17.septembra, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava upoznali su se sa radom i aktivnostima Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.