Radna tela

 • Četvrtak, 10. septembar 2015.

  Održano javno slušanje o sajber bezbednosti u Republici Srbiji

  Odbor za odbranu i unutrašnje poslove održao je danas u Narodnoj skupštini javno slušanje na temu „Sajber bezbednost u Republici Srbiji“.

 • Utorak, 8. septembar 2015.

  29. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je na sednici od 8. septembra razmotrio Informaciju o IPARD programu, Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period april-jun 2014. godine i Informaciju o isplati podsticaja u poljoprivredi u 2015. godini.

 • Petak, 4. septembar 2015.

  61. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 4. septembra, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1764 (2012) između Banke za ravoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji je podnela Vlada.

 • Petak, 4. septembar 2015.

  37. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici održanoj 4. septembra, Odbor za spoljne poslove usvojio je više inicijativa za posete, konstatovao aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine i izveštaje o realizovanim posetama i kontaktima u prethodnom periodu.

 • Petak, 4. septembar 2015.

  54. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 4. septembra, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su zahtev Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima.

 • Utorak, 1. septembar 2015.

  29. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 1. septembra, diskutovalo se o stanju u evropskim integracijama Srbije iz oblasti energetike.

 • Petak, 31. jul 2015.

  60. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 31. jula, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su ostavku koju je na funkciju predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki podneo Saša Varinac.

 • Petak, 31. jul 2015.

  53. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno- imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 31. jula, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrio je i doneo zaključak o davanju saglasnosti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima u Stručnoj službi Poverenika.

 • Petak, 31. jul 2015.

  41. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici održanoj 31. jula, Odbor za evropske integracije jednoglasno je usvojio predlog da u delegaciji Odbora za bilateralnu posetu Odboru za evropske integracije Skupštine Crne Gore, od 2. do 4. septembra 2015. godine, budu predsednik Odbora Aleksandar Senić i članovi Odbora Dušica Stojković, Gordana Čomić, Branko Ružić i dr Ivan Bauer.

 • Četvrtak, 30. jul 2015.

  36. sednica Odbora za spoljne poslove

  Članovi Odbora za spoljne poslove su na sednici održanoj 30. jula, usvojili više inicijativa za posete u narednom periodu, konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine i usvojili izveštaje o realizovanim posetama i kontaktima u prethodnom periodu.

 • Četvrtak, 30. jul 2015.

  25. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici održanoj 30. jula, članovi Odbora za zdravlje i porodicu diskutovali su o sprovođenju i primeni zakona u delu koji se odnosi na kontinuiranu edukaciju i licenciranje zdravstvenih radnika.

 • Četvrtak, 30. jul 2015.

  133. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 30. jula, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je 29 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

 • Četvrtak, 30. jul 2015.

  40. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 30. jula 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, dva predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Šestnaestog vanrednog zasedanja u 2015. godini.

 • Sreda, 29. jul 2015.

  25. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici održanoj 29. jula, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrili su amandmane podnete na predloge zakona o udžbenicima, o izmenama Zakona o visokom obrazovanju i o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

 • Sreda, 29. jul 2015.

  132. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 29. jula, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je amandmane na Predlog zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbiji, Predlog zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koje je podnela Vlada.

 • Sreda, 29. jul 2015.

  49. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 29. jula, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, dva predloga zakona koji su uvršteni u dnevni red Šestnaestog vanrednog zasedanja u 2015. godini.

 • Sreda, 29. jul 2015.

  59. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 29. jula, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su u pojedinostima predloge zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije, o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu i o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

 • Utorak, 28. jul 2015.

  48. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici održanoj 28. jula, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

 • Utorak, 28. jul 2015.

  24. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 28. jula, razmotren je u načelu Predlog zakona o udžbenicima, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 28. jul 2015.

  39. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 28. jula 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su i prihvatili, u načelu, Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4