Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu – u segmentu koji se odnosi na prava deteta 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2012. godinu 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2012. godinu 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2012. godinu 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2012. godinu 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2012. godinu 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2012. godinu 1. jul 2013. 57-13 Zaključak PDF , DOC
Rezolucija o zakonodavnoj politici 25. jun 2013. 55-13 Rezolucija PDF , DOC
Rezolucija o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji 16. decembar 2013. 112-13 Rezolucija PDF , DOC
Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji 13. januar 2013. 4-13 Rezolucija PDF , DOC
Oduka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 29. avgust 2013. 76-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 23. jul 2012. 70-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 6. novembar 2013. 98-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010–2015) 20. februar 2013. 16-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2012. godinu 22. maj 2013. 45-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini 20. februar 2013. 16-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2012. godini 24. decembar 2012. 121-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u Misiji Evropske unije za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali) u 2013. godini 22. maj 2013. 45-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2013. godini 20. februar 2013. 16-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2012. godini 24. decembar 2012. 121-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju zamenika člana Republičke izborne komisije 25. jun 2013. 55-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju zamenika člana Republičke izborne komisije 1. jul 2013. 57-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 25. jul 2012. 71-12 Plan PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 22. novembar 2012. 111-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 25. jun 2013. 55-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog saveta za kulturu 20. februar 2013. 16-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta 25. jun 2013. 55-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju Izveštaja o dosadašnjem procesu političkog i tehničkog dijaloga sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini uz posredovanje Evropske unije, uključujući proces implementacije postignutih dogovora 26. april 2013. 38-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda 20. februar 2013. 16-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu 8. april 2013. 32-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru 22. novembar 2012. 111-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Užicu 22. novembar 2012. 111-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnim tužiocima u Osnovnim javnim tužilaštvima 16. decembar 2013. 112-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o pestanku funkcije zamenika Zaštitnika građana 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o odobravanju određivanja pritvora i vođenja krivičnog postupka 15. februar 2014. Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine 8. april 2013. 32-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o neprihvatanju Predloga za donošenje Autentičnog tumačenja odredbe člana 7. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije 16. decembar 2013. 112-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 25. septembar 2012. 92-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. decembar 2012. 119-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 20. februar 2013. 16-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. mart 2013. 25-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. mart 2013. 25-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 1. jul 2013. 57-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. decembar 2013. 116-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 13. novembar 2012. 108-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 15. decembar 2012. 119-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 15. decembar 2012. 119-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 27. februar 2013. 19-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 15. mart 2013. 25-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 25. jun 2013. 55-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 25. septembar 2012. 92-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 13. novembar 2012. 108-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 13. novembar 2012. 108-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 24. decembar 2012. 121-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. februar 2013. 19-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. februar 2013. 19-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. maj 2013. 45-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. maj 2013. 45-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 25. jun 2013. 55-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. oktobar 2013. 89-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. decembar 2013. 112-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. decembar 2013. 116-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine 15. decembar 2012. 119-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine 29. decembar 2012. 124-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine 29. maj 2013. 47-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 16. decembar 2013. 112-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. februar 2013. 19-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Zaštitnika građana 4. avgust 2012. 76-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika Zaštitnika građana 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 8. april 2013. 32-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 25. jul 2013. 65-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 27. jul 2012. 73-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije 25. septembar 2012. 92-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 25. jul 2013. 65-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Saveta guvernera Narodne banke Srbije 13. novembar 2012. 108/-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije 25. septembar 2012. 92-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Višeg prekršajnog suda 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Upravnog suda 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Privrednog apelacionog suda 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 23. jul 2012. 70-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 26. mart 2013. 29-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Apelacionog suda u Nišu 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Apelacionog suda u Beogradu 31. oktobar 2013. 95-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije 6. avgust 2012. 77-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama 13. novembar 2012. 108-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Vlade 2. septembar 2013. 77-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije 29. decembar 2012. 124-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 8. april 2013. 32-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija 15. decembar 2012. 119-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. jul 2012. 70-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva 15. novembar 2012. 109-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 25. jul 2013. 65-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta iz reda Srpske pravoslavne crkve 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija 26. decembar 2013. 116-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 16. decembar 2013. 112-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika Generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 25. jul 2012. 71-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 27. februar 2013. 19-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju Generalnog sekretara Narodne skupštine 23. jul 2012. 70-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2013. 104-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. decembar 2013. 112-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. decembar 2013. 116-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 24. decembar 2012. 121-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopunama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 22. maj 2013. 45-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o obrazovanju i radu stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 22. novembar 2012. 111-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu 13. decembar 2013. 110-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012.godinu 25. septembar 2012. 93-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu 24. decembar 2012. 121-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 5. jul 2013. 59-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu 5. jul 2013. 59-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2012.godinu 25. septembar 2012. 93-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu 5. jul 2013. 59-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu 13. decembar 2013. 110-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2012. godinu 25. septembar 2012. 93-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu 5. jul 2013. 59-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu 13. decembar 2013. 110-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu 1. decembar 2012. 114-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu 13. decembar 2013. 110-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu 1. decembar 2012. 114-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu 13. decembar 2013. 110-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu 1. decembar 2012. 114-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu 13. decembar 2013. 110-13 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu 1. decembar 2012. 114-12 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 23. jul 2012. 70-12 Odluka PDF , DOC
Nacionalna Strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine 1. jul 2013. 57-13 Strategija PDF , DOC
Nacionalna Strategija reforme pravosuđa za period 2013.-2018. godine 1. jul 2013. 57-13 Strategija PDF , DOC
Deklaracija Narodne skupštine Republike Srbije o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini počinjenih 1944-1945. godine 21. jun 2013. 54-13 Deklaracija PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbi člana 22. stav 1. tačka 1) i člana 29. stav 5. Zakona o javnim preduzećima 26. decembar 2013. 116-13 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 2. Alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/08, 53/10, 66/11-US i 67/13-US) 16. decembar 2013. 112-13 Odluka PDF , DOC