Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

 • Petak, 4. mart 2016.

  88. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 4. marta 2016. godine koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Pregovaračku poziciju Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 5 - Javne nabavke.

 • Utorak, 23. februar 2016.

  86. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, na sednici održanoj 23. februara, razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada, u pojedinostima i Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2016. godinu.

 • Ponedeljak, 22. februar 2016.

  85. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, na sednici održanoj 22. februara, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u načelu, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.

 • Ponedeljak, 1. februar 2016.

  84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, na sednici održanoj 1. februara, Predlog odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu.

 • Ponedeljak, 28. decembar 2015.

  83. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 28.decembra, upoznali su se sa nalazima iz Izveštaja o revizijama koje je Državna revizorska institucija sprovela tokom 2015. godine.

 • Sreda, 23. decembar 2015.

  82. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  sredstava, održanoj 23. decembra članovi Odbora, pre prelaska na dnevni red usvojili su predlog predsednika Odbora Veroljuba Arsića da se objedini rasprava o svim tačkama Dnevnog reda, i da se Odbor najpre izjašnjava o amandmanima koje je predstavnik predlagača prihvatio, a potom o amandmanima koji od strane istog nisu prihvaćeni.

 • Ponedeljak, 21. decembar 2015.

  81. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 21. decembra članovi Odbora, pre prelaska na dnevni red, jednoglasno su usvojili predlog predsednika Odbora Veroljuba Arsića da se, u skladu sa članom 76. Poslovnika Narodne skupštine, objedini zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama Dnevnog reda sednice.

 • Četvrtak, 17. decembar 2015.

  80. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 17. decembra razmatran je i jednoglasno usvojen Predlog da se po hitnom postupku, u skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, na dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini stavi Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

 • Subota, 12. decembar 2015.

  79. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 12. decembra članovi Odbora razmotrili su amandman koji je, u Danu za glasanje, Odbor podneo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

 • Subota, 12. decembar 2015.

  78. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 12. decembra članovi Odbora razmotrili su amandman koji je, u Danu za glasanje, Odbor podneo na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1