Odbor za prava deteta

 • Četvrtak, 11. februar 2016.

  Deveta sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj 11. februara, članovi Odbora razmatrali su inicijativu za donošenje „Aleksinog zakona“.

 • Petak, 9. oktobar 2015.

  Sedma sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj 9. oktobra, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

 • Četvrtak, 19. mart 2015.

  Šesta sednica Odbora za prava deteta

  Članovi Odbora za prava deteta su na sednici održanoj 19. marta razmotrili Plan rada radnih grupa Odbora za prava deteta u 2015. godini.

 • Petak, 12. decembar 2014.

  Peta sednica Odbora za prava deteta

  Na petoj sednici Odbora za prava deteta, održanoj 12. decembra, jednoglasno su usvojeni zaključci sa javnog slušanja „25 godina od usvajanja Konvencije UN o pravima deteta-rešavanje problema dece čiji se život i rad odvija na ulici“.

 • Ponedeljak, 20. oktobar 2014.

  Četvrta sednica Odbora za prava deteta

  Odbor za prava deteta održao je, 20. oktobra, sednicu zajedno sa Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

 • Petak, 5. septembar 2014.

  Treća sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj 5. septembra, članovi Odbora odredili su Dubravku Filipovski i Nadu Lazić za predstavnike Odbora za prava deteta za učešće na Regionalnoj konferenciji „Jačanje nacionalnih sistema za zaštitu dece od zlostavljanja, zloupotrebe, nasilja i eksploatacije“.

 • Sreda, 4. jun 2014.

  Druga sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj 4. juna, Odbor za prava deteta razmatrao je Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2013. godinu, u delu koji se odnosi na prava deteta.

 • Petak, 30. maj 2014.

  Prva sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj, 30 maja, članovi Odbora za prava deteta su jednoglasno izabrali narodnu poslanicu Nadu Lazić, iz Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, za zamenicu predsednika Odbora.