12. decembar 2014. Peta sednica Odbora za prava deteta u Sremskim Karlovcima

12. decembar 2014. Peta sednica Odbora za prava deteta u Sremskim Karlovcima

Petak, 12. decembar 2014.

Peta sednica Odbora za prava deteta

Na petoj sednici Odbora za prava deteta, održanoj 12. decembra, jednoglasno su usvojeni zaključci sa javnog slušanja „25 godina od usvajanja Konvencije UN o pravima deteta-rešavanje problema dece čiji se život i rad odvija na ulici“.


Sednicu je otvorila zamenica predsednice Odbora Nada Lazić koja se zahvalila Ekološkom centru „Radulovački“ u Sremskim Karlovcima na pomoći u organizaciji rada ove sednice.

Članovi Odbora razgovarali su o formiranju više radnih grupa sa ciljem kontrole sprovođenja zakona u oblastima inkluzije, zaštite dece od porodičnog nasilja, podrške porodicama dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, dodele dečjih dodataka, i u segmentu koji se odnosi na razmatranje predstavki i predloga upućenih Odboru.

Na ovoj sednici, razmotrena je mogućnost formiranja Radne grupe za praćenje stanja i unapređenje položaja dece čiji se život i rad odvija na ulici.

U nastavku rada, članovi Odbora usvojili su plan i program rada Odbora za prava deteta za 2015. godinu.

Članovi Odbora saglasili su se da bi Odbor trebalo da inicira održavanje javnih slušanja i da koristi institut poslaničkih pitanja na sednicama Narodne skupštine, u cilju efikasnijeg rešavanja problema i praćenja primene zakona koji se odnose na zaštitu i unapređenje prava deteta. Takođe, razgovaralo se o mehanizmima saradnje sa školama.

Sednici je prisustvovala predstavnica UNICEF-a Jadranka Milanović koja je ponudila stručnu podršku članovima Odbora u smislu analize zakona koji se odnose na prava deteta.

Sednica je održana van sedišta Narodne skupštine, u Ekološkom centru „Radulovački“ u Sremskim Karlovcima, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), kroz projekat „Jačanje nadzorne funkcije i javnosti u radu Narodne skupštine Republike Srbije“.

Sednici je predsedavala zamenica predsednice Odbora Nada Lazić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 12. decembar 2014. | Peta sednica Odbora za prava deteta 12.12.2014.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5