Četvrtak, 11. februar 2016.

Deveta sednica Odbora za prava deteta

Na sednici održanoj 11. februara, članovi Odbora razmatrali su inicijativu za donošenje „Aleksinog zakona“.


Odbor za prava deteta održao je sednicu na kojoj je razmatrana inicijativa građana poznatija kao „Aleksin zakon“, za izmenu većeg broja zakona u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja.

Odbor za prava deteta je nakon završene rasprave doneo zaključke kojima se, između ostalog, upućuje zahtev Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kao i Zaštitniku građana da se u okviru svoje nadležnosti izjasne o predloženim merama za suzbijanje vršnjačkog nasilja u školama, koje su iznete u inicijativi „Aleksin zakon“ i da svoje predloge i izmene zakona dostave Narodnoj skupštini na izjašnjavanje.

Predsednica Narodne skupštine i Odbora za prava deteta Maja Gojković je podsetila da je inicijativa nastala povodom tragičnog događaja kada se zbog vršnjačkog nasilja ubio Aleksa Janković iz Niša.

Ona je posebno istakla da je ova materija veoma osetljiva, jer je, kako je dodala potrebno zaštiti decu od vršnjačkog nasilja, koje takođe čine deca. „Moramo oprezno da radimo svi zajedno da zaštitimo decu, a da ne upadnemo u zamku stvaranja novih problema“, navela je Gojković.

Ona je ocenila i da će aktuelni saziv Narodne skupštine ostati upamćen po tome što je usvojio veći broj predloga zakona koji se tiču unapređenja prava i zaštite dece, a koje su inicirali građani.

Dr Dragana Ćorić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja je učestvovala u pokretanju inicijative i koja je i sama doživela vršnjačko nasilje, predstavila je Odboru inicijativu. Ćorić je iznela više mera koje bi sprečile i preventivno delovale na vršnjačko nasilje, a koje se odnose na obaveze i odgovornost roditelja, nastavničko osoblje, decu i posebno istakla potrebu formiranja koordinacionog tela koje bi se bavilo vršnjačkim nasiljem.

Nakon diskusije u kojoj su učestvovale članice Odbora za prava deteta i narodne poslanice Dubravka Filipovski, Gordana Čomić, dr Vesna Rakonjac, Biljana Hasanović Korać, Milanka Jevtović Vukojičić, Branka Bošnjak, Nada Lazić i Milena Bićanin, Odbor je usvojio sledeće zaključke:

1. Republika Srbija, ratifikacijom Konvencije o pravima deteta obavezala se da će zaštititi decu od svih oblika nasilja, zlostavljanja, zloupotreba i zanemarivanja, kojima se ugrožava ili narušava fizički, psihički i moralni integritet deteta.
2. Odbor za prava deteta izražava zabrinutost zbog sve učestalije pojave vršnjačkog nasilja u školama i apeluje na sve nadležne organe i ustanove koje se bave obrazovanjem i vaspitavanjem dece i mladih, da utiču na formiranje stavova o neprihvatljivosti ovakvog vida ponašanja.
3. Odbor je na današnjoj sednici razmotrio inicijativu za izmenu seta zakona, u javnosti poznata kao „Aleksin zakon“, i konstatovao neophodnost dodatnog unapređenja oblasti prevencije i intervencije u zaštiti dece od vršnjačkog nasilja.
4. Odbor upućuje zahtev Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Zaštitniku građana, da se u okviru svojih nadležnosti izjasne o predloženim merama za suzbijanje vršnjačkog nasilja u školama, koje su iznete u inicijativi za donošenje „Aleksinog zakona“ i da Predlog zakona o zaštitniku prava deteta, predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao i predlog o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, sa predloženim izmenama dostave Narodnoj skupštini na izjašnjavanje.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Maja Gojković, a prisustvovali su članovi Odbora Dubravka Filipovski, Gordana Čomić, dr Vesna Rakonjac, Biljana Hasanović Korać, Milanka Jevtović Vukojičić, Branka Bošnjak, Elvira Kovač, Sabina Dazdarević, Milena Ćorilić, Nada Lazić i Mirjana Dragaš.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 11. februar 2016. | Deveta sednica Odbora za prava deteta 11.02.2016.