Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Prokuplje

Ponedeljak, 30. januar 2017.

Peta sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici održanoj 30. januara 2017. godine, u Prokuplju, članovi Odbora razmatrali su funkcionisanje zdravstvene službe u Topličkom okrugu.


30. januar 2016. Peta sednica Odbora za zdravlje i porodicu

30. januar 2016. Peta sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na početku sednice, dr Snežana Arsić, direktor Opšte bolnice „Dr Aleksa Savić“ u Prokuplju, koja pokriva teritoriju Topličkog okruga koji čine četiri opštine (Blace, Kuršumlija, Žitorađa i Prokuplje), navela je da je neophodno dalje ulaganje u infrastrukturu i objekte bolnice da bi zdravstvena služba normalno funkcionisala. Takođe je istakla da bi se obnovom i adaptacijom hirurškog operacionog bloka stvorili uslovi za kvalitetnije bolničko lečenje.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, doc. dr Ferenc Vicko, nakon izlaganja predstavnika zdravstvenih ustanova Topličkog okruga, složio se da je potrebno menjati način finansiranja i istakao da je jedan od glavnih ciljeva Ministarstva zdravlja sprovođenje i ulaganje u skrining kako bi se smanjila smrtnost prvenstveno od karcinoma grlića materice, dojke i debelog creva.

Predsednik Odbora za zdravlje i porodicu, dr sci. med. Darko Laketić, istakao je da je potrebno u saradnji sa izvršnom vlasti, a u skladu sa zakonom, napraviti poboljšanje u funkcionisanju zdravstvenih službi, kako u Topličkom okrugu, tako i u svakom delu naše zemlje.

Nakon rasprave Odbor je doneo Zaključak koji glasi:

  1. Odbor je sagledao prostor, opremu i kadrovsku strukturu Opšte bolnice u Prokuplju, kao i saslušao izlaganja odgovornih lica o stanju u domovima zdravlja ovog regiona i na licu mesta konstatovao da uslovi rada zdravstvene službe nisu na zadovoljavajućem nivou, pre svega u Opštoj bolnici u Prokuplju, gde je u hirurškom bloku naišao na zaista loše uslove u hirurškim salama i sobama za premedikaciju pacijenata.

  2. S obzirom na to da Republika kao opšti interes u zdravstvenoj zaštiti obezbeđuje i sredstva za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Republika, Odbor predlaže Ministarstvu zdravlja da obezbedi odgovarajuća sredstva za što hitniju kompletnu rekonstrukciju hirurškog bloka Opšte bolnice u Prokuplju u cilju optimalnog rešavanja zdravstvenih potreba građana u Topličkom okrugu i poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite, čime bi se obezbedilo očuvanje i unapređenje zdravlja građana, što je važno i za druge sredine sa sličnim problemima.
U nastavku sednice, Odbor je usvojio Izveštaj Radne grupe o razmotrenim predstavkama i predlozima građana podnetim od decembra 2016. godine, do dana održavanja sednice.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Branislav Blažić, prof. dr Milan Knežević, dr Dragana Barišić, dr Ljubica Mrdaković Todorović, dr Svetlana Nikolić Pavlović, Milovan Krivokapić, Marko Zeljug, Danijela Stojadinović, dr Danica Bukvić, Vladimir Đurić, Gordana Čomić, Milena Bićanin, Dragan Vesović, Vesna Ivković, kao i narodni poslanici: mr Marko S. Milenković i prim. dr Branimir Rančić.

Sednica van sedišta podržana je projektom „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).


Video (1)

Ponedeljak, 30. januar 2017. | Peta sednica Odbora za zdravlje i porodicu 30.01.2017.

Prokuplje: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Petak, 11. jun 2021. Osma sednica Odbora za zdravlje i porodicu Sabac Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 7. maj 2021. Sedma sednica Odbora za zdravlje i porodicu Merosina Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 11. april 2011. Četrdeset peta sednica Odbora za zdravlje i porodicu Kraljevo
Četvrtak, 22. oktobar 2009. Dvadeset treća sednica Odbora za zdravlje i porodicu Tutin

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.