Odbor za prava deteta

 • Četvrtak, 5. decembar 2013.

  12. sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici Odbora za prava deteta, koja je održana u Pančevu, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), predstavnici lokalne samouprave predstavili su članovima Odbora modele brige o deci i mladima u gradu Pančevu.

 • Utorak, 19. novembar 2013.

  Održano javno slušanje u organizaciji Odbora za prava deteta

  U organizaciji Odbora za prava deteta, u Domu Narodne skuštine održano je javno slušanje na temu „Predstavljanje Posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji dece u Srbiji“.

 • Četvrtak, 17. oktobar 2013.

  11. sednica Odbora za prava deteta

  Povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva, sa posebnim osvrtom na položaj dece i samohranih roditelja, Odbor za prava deteta održao je 17. oktobra sednicu, zajedno sa Odborom za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

 • Četvrtak, 26. septembar 2013.

  10. sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj 26. septembra, članovi Odbora za za prava deteta razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 • Sreda, 12. jun 2013.

  Deveta sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj 12. juna, članovi Odbora za prava deteta razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 • Petak, 31. maj 2013.

  Osma sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj 31. maja, Odbor za prava deteta utvrdio je Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu – u segmenu koji se odnosi na prava deteta, koji će biti dostavljen Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

 • Utorak, 7. maj 2013.

  Sedma sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj 7. maja, članovi Odbora za prava deteta razmatrali su Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2012. godinu, u delu koji se odnosi na prava deteta.

 • Utorak, 9. april 2013.

  Održano javno slušanje na temu Ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu

  Odbor za prava deteta organizovao je danas, u Domu Narodne skupštine, javno slušanje na temu „Ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu“.

 • Ponedeljak, 11. mart 2013.

  Šesta sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici od 11.marta članovi Odbora za prava deteta usvojili su Plan aktivnosti Odbora za period mart-jun 2013.godine.

 • Utorak, 18. decembar 2012.

  Peta sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici održanoj 18. decembra, Odbor za prava deteta usvojio je Predlog plana rada Odbora za 2013. godinu.